วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (13 มี.ค.)ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จัดกิจกรรมวันช้างไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มี.ค.ของทุกปี โดยนายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า ขณะนี้ สถานการณ์ช้างในประเทศไทยน่าเป็นห่วงมาก เนื่องจากมีการนำช้างป่ามาเลี้ยงเป็นช้างบ้านจำนวนมากและฝึกให้ช้างแสดงความสามารถโชว์นักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็มีการลักลอบนำช้างไทยส่งไปขายยังต่างประเทศ ทั้งนี้ จากการสำรวจในปัจจุบันพบว่าช้างป่ามีจำนวน 3,000 กว่าตัว ในขณะที่ช้างบ้านมีมากถึง 4,000 กว่าเชือกและที่สำคัญพบว่ามีช้างที่เลี้ยงไว้ตามปางช้างและไม่มีตั๋วรูปพรรณมากถึง 400 - 500 ตัวโดยเฉพาะใน จ.เชียงใหม่ จังหวัดเดียว มีช้างที่ไม่มีตั๋วรูปพรรณ ถึง 147 ตัว นอกจากนี้ยังพบว่ามีช้างในปางช้างจำนวนมากในภาคอีสานไม่มีตั๋วรูปพรรณ ไม่ว่าจะเป็นที่สุรินทร์ บุรีรัมย์ เป็นต้น โดยขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมอทุยานฯ ทำการสำรวจปางช้างทั่วประเทศแล้วเพื่อหาช้างที่ไม่มีตั๋วรูปพรรณ

นายดำรงค์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา กรมอุทยานฯ พยายามคุยกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและกรมปศุสัตว์เพื่อขอให้คุมเข้มตั๋วรูปพรรณช้างและปรับปรุงรายละเอียดการจดทะเบียนตั๋วรูปพรรณช้าง แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดให้ความสำคัญหรือคุมเข้มอย่างจริงจัง  กรมอุทยานฯ เสนอให้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เพื่อคุมเข้มการจัดทำตั๋วรูปพรรณช้างแยกออกมาจากกระทรวงมหาดไทยต่างหาก โดยภายใน 6 เดือนนี้ จะพยายามแก้ไขตั๋วรูปพรรณช้างให้มีการทำตั๋วรูปพรรณช้างหรือสมุดคู่มือช้างตัวนั้นๆ ตั้งแต่อายุ 3 เดือน ไม่ต้องรอถึง 8 ปีอย่างที่เป็นอยู่ โดยจะมีการระบุรูปพรรณสัณฐานของช้างอย่างน้อย 10 จุด เช่น ความกว้าง ยาว ตา หาง หู เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ มีหลักฐานในการจับกุมหากพบว่ามีการนำช้างไปทำผิดกฎหมาย และทุกๆ 6 เดือน จะต้องนำช้างมาแสดงตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัด

ด้านนายธนาคม ฐานนันท์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ส่วนการทะเบียนทั่วไป  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  กล่าวว่า  กรมการปกครอง ได้ทำหนังสือสั่งการให้ทุกจังหวัดสำรวจตั๋วรูปพรรณช้างเลี้ยงให้ครบทุกเชือก  เพื่อเตรียมปรับปรุงตั๋วรูปพรรณช้างเลี้ยงใหม่ทั้งหมดแล้ว โดยจะมีการทำฐานข้อมูลระบบการออกตั๋วช้างแบบใหม่ จะทำแบบทะเบียนบ้านของคน และออกเป็นกระดาษพิมพ์ลายน้ำ  ใส่ลักษณะสำคัญของช้าง เช่น ดีเอ็นเอ รูปถ่ายด้านหน้า หลัง ข้าง ตำหนิช้าง พ่อแม่ช้าง เจ้าของ และไมโครชิพ รวมทั้งหมายเลขบัตรประชาชนของเจ้าของที่ครอบครองช้าง  ทั้งนี้เพื่อไม่ให้สามารถปลอมแปลงตั๋วช้าง หรือนำไปใช้เวียนตั๋วกันในตอนนี้  โดยทั้งหมดจะใส่ในฐานโปรแกรมกลางที่คาดว่าจะแล้วเลร็จในอีก 1 เดือนข้างหน้านี้                  

นายธนาคม กล่าวต่อว่า  อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่าขณะนี้มีตั๋วรูปพรรณช้างเลี้ยง อยู่ทั้งหมด 2,600 กว่าเชือกเท่านั้น  ซึ่งไม่ตรงกับตัวเลขของกรมปศุสัตว์ที่ระบุมีช้างเลี้ยงอยู่ราว 4,000 เชือก เนื่องจากอาจจะมีตั๋วที่ซ้ำซ้อนกัน ซึ่งจะมีการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้สำเนาตั๋วช้างทั้งหมดจำนวน 2 ลังมามอบให้กับกรมอุทยานฯ ด้วย เพื่อใช้ในการตรวจสอบการครอบครองตั๋วช้างในปางช้างต่างๆในขณะนี้ด้วย โดยฐานข้อมูล และการทำทะเบียนช้างแบบใหม่นี้ คาดว่าจะใช้เวลาบันทึกข้อมูลช้างลงระบบอีก 3-4 เดือนข้างหน้า จึงจะเริ่มทดลองออกตั๋วช้างใบใหม่ แทนใบเก่าให้กับเจ้าของช้างเลี้ยงได้ภายในปี 2556    


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน