วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (4 พ.ค.) ที่โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมืองเชียงราย ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “วช. ผลักดันงานวิจัยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อชีวิตที่เป็นสุขและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน” มีนักวิชาการ ผู้ประกอบการ เกษตรกร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกว่า 200 คน

ศ.นพ.สุทธิพร กล่าวว่า สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานกลางด้านวิจัยของประเทศ ขึ้นตรงกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เพื่อการเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย เทคนิคใหม่ๆ รวมทั้งประสบการณ์ที่จะนำไปใช้ในการปฎิบัติงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการอนุรักษ์ให้เกิดความรู้ได้อย่างยั่งยืน

ศ.นพ. สุทธิพร กล่าวต่อว่า วช.ได้ร่วมมือทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยในด้านต่างๆ เช่น จากผลงานวิจัยพบว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้นำผลวิจัยไปปรับปรุง พัฒนา แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมเหล่านั้นให้เกิดความปลอดภัยของอาหาร สุขภาพอนามัยและการดำรงชีพให้ดีขึ้น ล่าสุดนี้ วช. ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ วิจัย-พัฒนาพันธุ์ปลาน้ำจืด นำปลาบึกผสมพันธุ์กับปลาสวาย จนได้สายพันธุ์ใหม่ ตั้งชื่อว่า “บึกสยาม” เติบโตเร็วกว่าปลาบึกมาก มีเนื้อแน่นและเนื้อมาก มันน้อยกว่าปลาบึก ไม่มีดลิ่นสาปโคลนเหมือนกับปลาสวาย ทดลองเลี้ยง 6 เดือน แต่ละตัวจะมีน้ำหนักถึง 800 กรัม อัตราเลี้ยงรอด 100 เปอร์เซ็นต์ เจริญพันธุ์มีอายุได้ถึง 2-3 ปี นน.ตัว 2-3 กก. เมื่อการทดลองรุ่นที่ 3 สำเร็จ ในเดือนกรกฎาคม นี้ จะนำออกเผยแพร่ และแจกพันธุ์ปลาให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงหารายได้ต่อไป เหล่านี้คือการสนับสนุน ผลงานของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติครับ”

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น