วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ ( 31 พ.ค.) เมื่อเวลา 08.30 น. กลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือ และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 500 คน เดินทางมาชุมนุมที่หน้าห้องสันป่าสัก โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมโครงการผู้บริหารพบบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 5 เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 และ 2 โดยเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือแสดงอารยะขัดขืนและแสดงจุดยืนต่อต้านนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ P4P  และขับไล่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพฯ มาสนับสนุนและให้กำลังใจ โดยกลุ่มผู้ชุมนุมแต่งกายด้วยชุดสีดำและถือป้ายข้อความต่อต้านนโยบาย P4P มีนายแพทย์ สมอาจ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง เป็นตัวแทนเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือ เป็นผู้อ่านแถลงการณ์ จากนั้นทางกลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือ ก็ได้พร้อมใจกันแสดงถึงการต่อต้านอย่างชัดเจน ด้วยการฉีกกระดาษที่มีสัญลักษณ์ P4P รวมทั้งภาพของนายแพทย์ประดิษฐ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายสุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานและกล่าวบรรยายในการประชุมดังกล่าวด้วย หลังจากนั้นก็ได้พากันเดินออกจากห้องประชุมทั้งหมด เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่ร่วมการประชุมอย่างแน่นอน

 

นางสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงาน กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เครือข่ายฯเกิดขึ้นจากการรวมตัวของภาคประชาชน โดยเฉพาะที่เคยเสนอชื่อทำกฎหมายหลักประกันสุขภาพเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา เดินทางมาครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจชมรมแพทย์ชนบทซึ่งคัดค้านไม่เห็นด้วยการใช้ระบบ P4P แทนระบบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เนื่องจากเป็นการใช้นโยบายที่ไม่ถูกต้อง บิดเบี้ยว ผิดฝาผิดตัว การมีแพทย์ชนบทและใช้เบี้ยเลี้ยงแบบเหมาจ่ายเพื่อให้แพทย์ชนบทมีรายได้เพียงพอเท่ากับแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน แต่เมื่อลดเบี้ยเหมาจ่ายลงและให้แพทย์ทำงานแบบลงคะแนนล่าแต้ม แพทย์ชนบทไม่สามารถทำได้ อาจทำให้แพทย์ชนบทที่มีจำนวนน้อยอยู่แล้วลาออกไปอยู่โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งวิธีคิด P4P ควรใช้กับธุรกิจเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชน แต่นี้คือโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชนที่มีแพทย์ทำงานอยู่เพียง 3 - 4 คน ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแพทย์ในชนบท

 

ดังนั้นในวันนี้จึงได้พร้อมใจกันแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่า จะไม่ยอมรับต่อการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังคงจัดการเดินสายชี้แจงนโยบาย P4P แม้จะถูกคัดค้านมาโดยตลอด ทำให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในภาคเหนือมีมติไม่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงฝ่ายเดียวของกระทรวงสาธารสุข เนื่องจากเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบริหารงานกระทรวงในลักษณะเผด็จการ ไม่รับฟังความคิดเห็นอื่นๆ รวมทั้งนโยบาย P4P จะทำลายจุดเด่นของโรงพยาบาลชุมชนที่เน้นการทำงานเป็นทีมและการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ และขอสนับสนุนจุดยืนของชมรมแพทย์ชนบทต่อกรณีนโยบาย P4P ที่เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ระบบหนึ่งกระทรวงสองระบบ กล่าวคือโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไปใช้ระบบค่าตอบแทนตามภาระ (P4P) ส่วนโรงพยาบาลชุมชนให้กลับไปใช้ระบบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเช่นเดิม กับขอให้กระทรวงสาธารณสุขคืนประกาศฉบับที่ 4 และ 6 กลับมาใช้เช่นเดิมทั้งฉบับโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ กล่าวคือคงเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าของแพทย์ ทันตแพทย์ ในอัตราเดิม และคงอัตราสำหรับบุคลากรที่มีอายุงานเกิน 21 ปีไว้ด้วยเช่นเดิม

 

นอกจากนี้ควรให้มีการเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับวิชาชีพเภสัชกร พยาบาล และวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ รวมทั้งวิชาชีพสาย Back Office หรือสายบริหาร ทั้งที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อลดความแตกต่างของค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายระหว่างวิชาชีพ และไม่ไว้วางใจให้นายประดิษฐ ให้ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากเห็นว่านายประดิษฐ มีทัศนะการบริหารแบบเผด็จการ ไม่เข้าใจต่อการบริหารงานสาธารณสุขภาครัฐ รวมทั้งยังมีแนวคิดที่จะสถาปนาระบอบแพทย์พาณิชย์ขึ้นมาในประเทศแทนที่ระบบการแพทย์แบบรัฐสวัสดิการ ไม่ว่าจะจาดนโยบายเมดิคัล ฮับ การยึด สปสช. การยึดองค์การเภสัชกรรม และการส่งเสริมการเติบโตของโรงพยาบาลเอกชนอย่างเกินขอบเขต และสุดท้ายขอให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขที่มีส่วนร่วมในการแออกนโยบายดังกล่าวพิจารณาตนเองด้วย

 

ทั้งนี้กลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือยังระบุด้วยว่า พร้อมที่จะร่วมเคลื่อนไหวกับชมรมแพทย์ชนบทและพร้อมจะส่งตัวแทนเข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะของนายแพทย์ประดิษฐในวันที่ 6 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล หลังจากที่ชมรมแพทย์ชนบทมีมติยกเลิกการชุมที่หน้าบ้านนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในวันดังกล่าว ขณะที่นางสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ทางกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายรงพยาบาลชุมชนภาคเหนืออย่างเต็มที่ รวมทั้งพร้อมที่จะเคลื่อนไหวและเข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 6 มิ.ย.ด้วยเช่นกัน


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น