วันศุกร์ 27 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ก.ย. ที่ห้องสมุดประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก อ.เมือง จ.ครปฐม นายชัยภัค สุนทรหงส์ นายอำเภอเมืองนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนจากฟาร์มสุกร โดยมีนายสุวรรณ นันทศรุต ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 กล่าวรายงานว่า จากสภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีน โดยเฉพาะแม่น้ำท่าจีนตอนล่าง ปัจจุบันมีคุณภาพต่ำมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จนเริ่มส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จึงตระหนักถึงความสำคัญและได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง พร้อมจัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนจากฟาร์มสุกร โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่อ.เมือง สามพราน และนครชัยศรี รวม 15 แห่ง รวมทั้วผู้นำชุมชน ชาวบ้านและเด็กนักเรียนในพื้นที่.

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น