วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ห้องประชุมโรงแรม พชร อ.เมืองสุพรรณบุรี นายวิทยา บุณยพัชรินทร์ ผู้ประสานงาน อบจ.สุพรรณบุรี  เป็นประธานเปิดประชุมสัมนากลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธุ์ฮินดู บราซิล โดยมีสมาชิกกลุ่มจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยนายวิทยา เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นและช่วยกันเดินหน้าหาแนวทางการพัฒนาสายพันธุ์วัวฮินดูไทย ว่าทำอย่างไรจะให้มีคุณภาพที่ดีนอกจากความสวยงาม คุณภาพน้ำเชื้อ และคุณภาพของเนื้อ เพื่อทำตลาดสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงโคพันธุ์ฮอินดูบราซิล ในอนาคต วันนี้ทุกคนมีสิทธิมีเสียงในการเสนอความคิดเห็นหรือแนวทางต่างๆ ที่จะร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์โคพันธุ์ฮินดูบราซิลกันต่อไป

นายวิทยา เปิดเผยอีกว่าตนได้รับมอบหมายจากนายบุญชู จันทร์สุวรรณ  นายก อบจ.สุพรรณบุรี ประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคฮินดูบราซิล เรื่องการจัดงานมหกรรมการเกษตร ครั้ง 9 ประจำปี 2556  ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556  โดยจะมีการจัดงานประกวดโคฮินดู มีทั้งหมด 4 รุ่น 4 สีประกอบด้วย สีขาว สีแดง สีดำ และสีโบ๊ท ตั้งแต่รุ่นแรกเกิดถึง 6 เดือน รุ่นที่ 2  6 -12 เดือน รุ่นที่ 3  12-18 เดือน และรุ่นที่ 4  18-24 เดือน วัวที่จะเข้าประกวดในครั้งนี้มาจากทั่วประเทศ อย่างต่ำน่าจะเป็นร้อยตัว พ่อพันธุ์ดังๆ มาอย่างแน่นอน

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การสนับสนุนงบประมาณมาโดยตลอด คิดว่าการจัดงานครั้งนี้ต้องยิ่งใหญ่ที่สุด จาก 8 ครั้งที่เคยจัดขอเชิญชวนให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจในความสวยงามชื่นชอบในโคฮินดูบราซิล ให้มาร่วมงานกันในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ภายในงานมีของลดแลกแจกแถมกันมากมาย น้ำเชื้อราคาพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคฮินดูบราซิล และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนต่อไป
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น