วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

มโนราห์ เป็นศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของ 14 จังหวัดทางภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุง แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็มีร่องรอยที่เป็นหลักฐานตามสถานที่สำคัญอยู่หลายแห่ง ที่ปรากฏในตำนานกำเนิดมโนราห์ และสันนิษฐานว่ามโนราห์เกิดขึ้นในสมัยศรีวิชัย เป็นช่วงที่อารยธรรมอินเดียแผ่ขยายเข้ามา เนื่องจากท่ารำมโนราห์มีความละม้ายคล้ายกับการฟ้อนรำของอินเดีย ประกอบกับเครื่องประโคมดนตรีหลัก 5 ชิ้น ที่มีทั้ง โหม่ง ฉิ่ง ทับ กลอง และปี่ใน ก็คล้ายกัน

สำหรับจังหวัดพัทลุงผู้คนก็มีความผูกพันกับการรำมโนราห์มาช้านานและใกล้ชิด จึงเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วภาคใต้ว่าจังหวัดพัทลุงเป็นถิ่นกำเนิดของมโนราห์ และเกิดขึ้นครั้งแรกที่อำเภอบาง
แก้ว และด้วยท่ารำที่สวยงามอ่อนช้อย ประกอบกับจังหวะดนตรีที่ไพเราะ ทำให้การรำมโนราห์เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม และการรำมโนราห์ได้แพร่หลายออกไปทั่วภาคใต้ ปัจจุบันก็ยังมีคณะมโนราห์ที่มีชื่อเสียง ทำการแสดงให้งานพิธีต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากมโนราห์ที่รับแสดงเป็นอาชีพแล้ว จังหวัดพัทลุง ยังเป็นบ้านเกิดของครูมโนราห์ที่มีชื่อเสียง คือ ขุนอุปถัมภ์นรากร และ มโนรายก ชูบัว ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงมโนราห์ และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดพัทลุง ก็ยังสอนให้นักเรียนของจังหวัดพัทลุง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงของมโนราห์อีกด้วย

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและเพื่อแสดงถึงความกตัญญูต่อครูหมอโนรา และบรรพบุรุษที่เป็นมโนราห์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและสืบสานศิลปะการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงานสืบสานศิลป์ถิ่นโนรา หรือรำมโนราห์โรงครูครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22-25 พ.ค. ณ โรงโนราโรงครู
วัดท่าแค อ.เมืองพัทลุง

นายสมพงษ์ ชนะบาล หรือมโนราห์สมพงษ์น้อย ดาวรุ่ง กรรมการฝ่ายพิธีกรรม กล่าวว่า การจัดงานสืบสานศิลป์ถิ่นโนรา ปีนี้ ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มโนราห์ที่จะมาร่วมในพิธี จะเข้าโรง ตามธรรมเนียมโนราโรงครูแต่โบราณ จากนั้นก็จะมีการแสดงแบบฉบับโบราณ และพิธีกรรมต่าง ๆ ส่วนวันที่ 23 พฤษภาคม จะมีพิธีโรงครูอย่างต่อเนื่อง หากพี่น้องประชาชนจะไปแก้บน หรือไปเหยียบเสน ขอให้ไปร่วมพิธีในวันที่ 23 พฤษภาคม ได้ตลอดทั้งวัน หากไม่สามารถไปร่วมในวันดังกล่าวได้ขอให้ไปร่วมพิธีในช่วงเช้าของวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ และภายในงานก็ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ
อยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมทางด้านมโนราห์ การแสดงของคณะมโนราห์ชื่อดังในภาคใต้ การแสดงของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง หนังตะลุง การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง การจัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และกิจกรรมอื่น ๆตลอดงาน.

บุญเลิศ ชายเกตุ


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น