วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (3 มี.ค.) ที่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 3-7 มี.ค. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยภายในงานมีกิจกรรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระแก้วมรกตจำลอง รวมทั้งมีขบวนรณรงค์ให้ทำความดีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งมีนักเรียนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


พระพรหมวชิรญาณ กล่าวสัมโมทนียกถาว่า วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งการจัดงานดังกล่าวจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้งได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งชาวพุทธทั่วโลก ได้จัดงานเทศกาลมาฆบูชากัน ในการระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้น้อมนำหลักธรรมาสู่การปฏิบัติ ในโอกาสสำคัญเช่นนี้ จึงเชิญชวนคนไทยร่วมทำความดีถวายพระพุทธองค์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา

นางสุกุมล กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา วธ.ร่วมกับองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ จัดงานขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การจัดงานนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา การสาธยายพระไตรปิฎก จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง พร้อมทั้งได้มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระแก้วมรกต จำลอง รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้มาสู่การปฏิบัติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้าน นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ในวันที่ 7 มี.ค. มีการทำบุญไหว้พระ 9 วัด โดยกรมการศาสนาร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดรถบริการรับส่งให้แก่ประชาชนฟรี 40 คันจากอู่กำแพงเพชร2 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทำบุญไหว้พระ 9 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ หมุนเวียนไปตามเส้นทางต่าง ๆ ได้แก่ วัดพระแก้ว วัดเบญจมบพิตร วัดสามพระยา วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม วัดมหาธาตุ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทัศน์เทพวราราม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดอนงคาราม วัดประยุรวงศาวาส โดยรถคันแรกเริ่มเวลา 08.00 น.และคันสุดท้ายเวลา18.00 น.จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงกัน.

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น