วันจันทร์ 20 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ 7 พ.ค. ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมืองเลย จ.เลย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม เตรียมความพร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดก่อนเปิดภาคเรียน ปี 2556-2557 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 2,125 คน

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ในสังกัดทุกคน เพื่อรับทราบนโยบาย แนวคิด ทิศทางในการดำเนินการด้านการจัดการศึกษาที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ในการเสริมการสอน โดยดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ บรรยาย เรื่องการออกแบบการเรียนรู้แนวทาง Backward Desigm โดยใช้เทคนิคGPAS จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ มาให้ความรู้เรื่องบาทบาทครูในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพในศตวรรษที่ 21 ส่วนสุดท้าย จะเป็นการมอบนโยบายและภารกิจเร่งด่วน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556  จากคณะผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 .


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น