วันพุธ 1 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (19 ก.ค.) เวลา 13.30 น.ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดหนองคาย ศาลากลาง จ.หนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย คณะกรรมการสรรหาป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด ( ปปจ.)หนองคาย ทั้ง 8 คนได้ลงคะแนนลับเพื่อเลือก ปปจ.หนองคาย โดยมีนายสุธรรม คุ้มทรัพย์  ป.ป.ช.ประจำ จ.หนองคาย และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ดำเนินการ  ซึ่งมีผู้สมัครฯรวมทั้งสิ้น 29 คน ให้เหลือ 6 คน ผลการนับคะแนนครั้งแรกมีผู้ได้คะแนนเท่ากันถึงถึง 7 คน โดยเฉพาะลำดับที่ 6 ซึ่งเป็นคะแนนเท่ากัน 2 คน ทำให้คณะกรรมกรสรรหาฯต้องประชุมกันใหม่อีกรอบ โดยมีมติให้ลงคะแนนใหม่เฉพาะลำดับที่ 6  โดยใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น 2 ชม.จึงแล้วเสร็จ ซึ่งผลการนับคะแนน ทำให้ได้ว่าที่ ปปจ.หนองคาย ครบ 6 คน ประกอบด้วย นายธีระวุฒิ  เจริญราษฎร์  ว่าที่ ร.ท.ถวัลย์  บุรมรา  พล.ต.ต.สมยศ  พรหมนิ่ม  นายกาจณรงค์  สุริยวงศ์  นายอุทรณ์  เกฐสิทธิ์  และ น.ส.สุรางค์  อิงคเวทย์

นายอโณทัย  ธรรมกุล ประธานสรรหา ปปจ. กล่าวว่า ผลการลงคะแนนคัดเลือก ปปจ.หนองคาย เป็นไปด้วยความโปร่งใส เรียบร้อย ซึ่งจะต้องรายงานผลการคัดเลือกทันทีตามช่องทางที่กำหนดไว้ ส่วนการรายงานแบบลายลักษณ์อักษรจะเป็นวันที่ 24 กค.56 โดยจะเรียงรายชื่อตามตัวอักษรไม่ใช่เรียงตามผลคะแนน ส่งไปที่ ป.ป.ช.ชุดใหญ่  คัดเลือก จากนั้น ป.ป,ช.จะพิจารณาตามขั้นตอน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรหาข้อมูลบุคคลเพิ่มหรือให้ทำการสรรหาใหม่เพิ่มเติมก็จะดำเนินการทันที ซึ่งหากไม่มีอะไรเพิ่มเติมคาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อ ปปจ.หนองคาย 3 คนได้ประมาณกลางเดือน ก.ย. 56 ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น