วันศุกร์ 27 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 พ.ย. ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก.ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตำรวจผู้รับใช้ชุมชน (CPO) ตามโครงการคืนชุมชนสีขาวให้สังคมโดยตำรวจทางหลวง ภายใต้หลักการตำรวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Policing)  และเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง เจ้าหน้าที่องศ์การเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย ผู้แทนตำรวจจากสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ผู้แทนตำรวจจากประเทศกัมพูชา รวมทั้งสิน 200 คน ร่วมงาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  13-14 พ.ย. พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์  กล่าวว่า สืบเนื่องจากทางนายแกรี่ ลูอิส ผู้แทนส่วนภูมิภาค สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)  และคณะเจ้าหน้าที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการตำรวจรับใช้ชุมชน  จึงได้ให้การสนับสนุนให้มีการจัดงานสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตำรวจผู้รับใช้ชุมชนตามโครงการคืนชุมชนสีขาวให้สังคมขึ้น

ผบช.ก. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เพื่อประเมินการปฏิบัติแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อนำไปพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันตำรวจผู้รับใช้ชุมชนได้บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว และนำไปใช้ในอีก 10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของทางพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.ในเรื่องเสริมสร้างความมีส่วนร่วมเครือข่ายของประชาชนโดยเน้นให้ชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้  อย่างไรก็ตามทฤษฎีตำรวจผู้รับใช้ชุมชน คือการที่ตำรวจนั้นทำงานร่วมกันเพื่อคุ้มครองป้องกัน และให้บริการ ซึ่งเป็นหลักการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจกับชุมชน  โดยในต่างประเทศได้ให้ความสนใจกับแนวคิดนี้และถูกนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น