วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

 

วันนี้ ( 22 ส.ค.)  นางเบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ประธานเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยมี นายไพศาล  บัวแตง ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  กล่าวรายงานฯ คณะผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาเทศบาล,ผู้บริหารสถานศึกษาและประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงาน มีหน่วยงานต่างๆมาออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนฟรี  อาทิ เสริมสวย ,ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ,นวดแผนไทย, ตรวจสุขภาพ ฯลฯ ที่ สนามหน้าเทศบาลเมืองกาญจนบุรีโดยมีประชาชนมาร่วมงานประมาณ 1,000 คน
 

นางเบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เปิดเผยว่า  ดิฉันได้รับโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องให้มาทำหน้าที่บริหารงานเทศบาล ส่วนหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือด้านบริการประชาชนจะต้องรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรม การจัดบริการเคลื่อนที่นับเป็นกิจกรรมที่ให้บริการสาธารณแก่ประชาชนในเชิงรุก ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ในส่วนราชการต่างๆได้ดำเนินการกันอย่างแผ่หลาย มีลักษณะการบริการที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันออกไป ในส่วนของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี มีชุมชนที่จัดตั้งเต็มพื้นที่ 27 ชุมชน การจัดการหมุนเวียนให้ครบชุมชนทั้งหมด ในรอบ 1 ปี เป็นนโยบายที่มอบไว้ให้กับเทศบาล  ในงบประมาณ 2556 เป็นต้นไป จะเปลี่ยนชื่อโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เป็นเทศบาลสัญจร แต่จะสัญจรไปที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและกิจกรรมที่จะให้บริการ เกี่ยวกับความพร้อมของสถานที่งานที่ให้บริการหรือรูปแบบการจัดการโดยอย่างที่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เต็มที่ ได้ประโยชน์และพึงพอใจให้ทั่วถึงมากที่สุด และทุกครั้งจะมีการประเมินผลความพึงพอใจของพ่อแม่พี่น้องเพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป.

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น