วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ ( 16 ส.ค.) ที่เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามกุฏราชกุมาร
 

นายวีระ กล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์และครอบครัว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ ขอให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษพึงรำลึกไว้ว่าพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้เสมือนการให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ ขอให้มุ่งมั่นปฎิบัติตนอยู่ในความดีงาม มีความจงรักภัคดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งให้นำความรู้ด้านต่างๆ ที่ศึกษาเรียนรู้ระหว่างต้องโทษไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ขอให้ทุกคนน้อมรำลึกในพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ คือ การรู้จักพอประมาณ มีเหตุผล หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม รู้รักสามัคคี ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน
 

นายสุทิน ชิตชอบ   ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าสำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปีนี้เป็นกรณีพิเศษซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ในคดีความผิดเล็กน้อย ผู้เจ็บป่วยพิการ ทุพพลภาพ คนชราและผู้มีอายุไม่ถึง 20 ปี  เป็นผู้มีความประพฤติดีและได้รับการแก้ไขฟื้นฟูไม่เป็นภัยต่อสังคมทั่วผู้ที่ได้รับการอภัยโทษในวันนี้มีจำนวนทั้งสิ้น  103  คน  โดยเป็นผู้ต้องราชทัณฑ์ชาย  91  คน  ผู้ต้องราชทัณฑ์หญิง  12  คน  ซึ่งผู้ต้องราชทัณฑ์เหล่านี้ได้รับการแนะแนวทางประกอบอาชีพ การติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ  การใช้คอมพิวเตอร์นวดแผนไทย  การทำผ้าห่มจากใยสังเคราะห์  การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์  การทำโรตี  รวมถึงโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง  และอบรมผู้ต้องขังใหม่คดียาเสพติด  ซึ่งผู้ที่ได้รับการอภัยโทษเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  นอกจากนั้นกรมราชทัณฑ์ยังได้มอบเงินให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษคนละ 500 บาท เป็นค่าเดินทาง
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น