วันจันทร์ 20 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (17 เม.ย.)เมื่อเวลา 11.00 น. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยจากไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสุรพล เกียรติไชยากร สส.เชียงใหม่ เขต 9 พร้อมด้วยนายอำเภอดอยหล่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงประชาชนในพื้นมาร่วมประชุมและให้การร้อนรับบริเวณ อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ หมู่ที่ 7 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้ใช้เวลาในการประชุมประมาณ 30 นาที ก่อนที่ทางคณะจะเดินดูสภาพความแห้งแล้งของอ่างเก็บน้ำ ที่แห้งจนเห็นสันดอนกลางน้ำ

นายปรีชา กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้เนื่องจากได้รับมอบหมายจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้มาดูเรื่องของปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งใน 45 จังหวัดที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเป็นจังหวัดที่ประสบภัยแล้ง จึงได้เดินทางมาติดตามปัญหา มาดูน้ำอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งก็ได้ดูโครงการหลายอย่าง เช่น โครงการโป่งจ้อ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ซึ่งขณะนี้ทางกรมชลประทานได้นำงบประมาณ 5.3 ล้านบาท มาช่วยเหลือในการดูดทราย และนำรถแบ็คโฮ มาขุดขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำให้ และยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรน้ำ ที่มีทั้งโครงการอ่างเก็บน้ำอ่างแฝด ที่อยู่ ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมี 2 อ่างติดกันชาวบ้านจึงเรียกว่าอ่างแฝด มีเนื้อที่รวม 12 ไร่ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขระยะยาวจึงได้ให้งบประมาณ 10 ล้านบาท ในการขุดลอก ขยายพื้นที่อีก 38 ไร่ ให้เป็นทั้งหมด 40 ไร่ โดยให้สำรวจภายใน 7 วัน และให้ขุดลอกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งหากทำเสร็จก็สามารถบรรจุน้ำได้ทั้งหมด 170,000 คิว เพื่อเป็นแก้มลิง แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย และอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ซึ่งจะต้องการซ่อมแซม และการขยายพื้นที่เช่นกัน

หลายพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บางปีก็เจอปัญหาภัยแล้ง บางปีก็เจอปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเรื่องไหนที่เร่งรัดดำเนินการได้ก็จะดำเนินการให้เลย พื้นที่ไหนที่อยู่ห่างไกลแห่งน้ำ ห่างไกลระบบชลประทาน ก็จะมีส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้ามาช่วย ในการทำระบบประปาเพื่อการเกษตร ซึ่งอยู่ในแผนปี 57 ซึ่งจะทำครอบคลุมในทุกจังหวัด ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองโดยเดินสายมาแล้วหลายจังหวัดส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะลงพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วย


สำหรับโมเดลของการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ซึ่งมีการคัดค้านไม่ให้สร้าง แต่ให้หันมาสร้างอ่างขนาดเล็กๆ แทนนั้น ตอนนี้ท่าน ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ได้มีการให้หน่วยงานบริษัทต่างๆ ทำการเสนอกรองแนวความคิดเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่าง 3 เงื่อนไข คือให้สร้างอ่างเก็บน้ำยมบน ยมล่าง ถ้าเราไม่สร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น ตรงนี้อยู่ในแผนแล้ว โดยให้บริษัทต่างประเทศ และในประเทศ ดำเนินการ โดยจะใช้เงินงบประมาณ 40,000 ล้านบาท ที่จะดำเนินการก่อสร้าง พัฒนาลุ่มน้ำต่างๆ ในภาคเหนือตอนบน ซึ่งลำน้ำยมก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่อยู่ในแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างในปีนี้  นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในที่สุด.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น