วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (28 ก.ย.) ที่ จ.สุรินทร์ นายทรงศักดิ์  จันทรุกขา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ (ผอ.กต.สุรินทร์) เปิดเผยว่า ขณะนี้การเตรียมการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้ง 45 แห่ง ได้มีการจัดตั้งฝึกอบรมให้ความรู้ เตรียมการ และประสานงานต่าง ๆ อาทิ เตรียมบุคลากร ประจำหน่วยเลือกตั้ง เรียกว่า เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เหลือเวลาเพียง 20 กว่าวันจะถึงเวลาเลือกตั้ง เรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องบัญชีรายชื่อ สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งได้พิมพ์รายชื่อในพื้นที่ 45 แห่งดังกล่าว ติดไว้บริเวณที่ลงคะแนนใกล้บ้านของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน ชุมชน บ้านผู้ใหญ่บ้าน หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบล จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ไปตรวจดูรายชื่อ ถ้าหากรายชื่อตกหล่น ขอความกรุณาให้ท่านได้ไปแจ้งเพิ่มชื่อที่สำนักทะเบียนในท้องที่อำเภอของท่าน ถ้าไม่มีชื่อไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง


ผอ.กต.สุรินทร์ เปิดเผยว่า เรื่องสำคัญเรื่องบัตรเลือกตั้ง กกต.กลาง ได้แจ้งเข้ามายัง กกต.สุรินทร์ ให้จัดตั้งกรรมการไปจัดซื้อบัตรเลือกตั้ง โดยประสาน ทั้ง 45 อบต. ว่าบัตรเลือกตั้งได้เดินทางมาถึงจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันนี้ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่ง กกต.สุรินทร์ได้แจกจ่ายให้กับ อบต.ทุกพื้นที่เพื่อเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย และตรวจสอบจำนวนว่าครบหรือไม่ พร้อมกับประทับตราซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปใช้ในวันเลือกตั้ง  การเตรียมการไม่ว่าจะเป็นบุคคลประจำหน่วยเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว อีกส่วนหนึ่งคือ กกต.สุรินทร์ ได้แต่งตั้งไปคือ ชุดป้องปรามหาข่าว ชุดแหล่งข่าว สัปดาห์นี้ก็จะเป็นการให้ความรู้ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยป้องปราม เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม ทั้ง 45 อบต. และคาดหวังผลการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์กว่า 70%

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า  ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าการเลือกตั้ง  อบต.ในพื้นที่เริ่มเข้มข้น และมีการวางหัวคะแนนซึ่งเป็นบุคคลในหมู่บ้านเตรียมนำเงินเดินเคาะประตูบ้านเพื่อซื้อเสียง และเงินที่จะใช้ซื้อเสียงในการแข่งขันชิงเก้าอี้นายก อบต. สูงถึงหัวละ 3 พันบาทในบางพื้นที่ และบางพื้นที่มีจะมีการซื้อเสียงประมาณ 500-2,000 บาท  ขณะที่การซื้อเสียงของผุ้สมัครสมาชิก อบต.จะอยู่ที่ 200 -1,000 บาท ในบางพื้นที่อีกด้วย โดยเฉพาะการเลือกตั้ง อบต.ในพื้นที่ อ.สังขะ ที่คาดว่าจะมีการจ่ายเงินซื้อเสียงสูง

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น