วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์


เมื่อวันที่ 17 ก.ค. นายปราโมทย์  อุ่ตจิตสกุล  นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี  เปิดเผยถึง โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษาว่า  เป็นประเพณีสำคัญของพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันบำเพ็ญกุศล เพื่อน้อมสักการะแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการเรียนรู้พุทธศาสนาตามนโยบายรัฐบาล  ในปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่  23  ก.ค. ตามประวัติกล่าวว่าเราชาวพุทธซึ่งนับถือศาสนาพุทธจะทำเทียนเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัย โดยใช้รังผึ้งร้างมาต้มเอาขี้ผึ้ง แล้วฟั่นเป็นเทียนเล่มเล็ก ๆ มีความยาวตามต้องการ เช่น ยาวเป็นคืบ หรือเป็นศอก แล้วใช้จุดบูชาพระเทียนพรรษา  เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไปถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน  เทศบาลตำบลปากแพรกจึงได้จัดโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษาขึ้น

ทั้งนี้ประเพณีจะเริ่มจากจัดให้มีพิธีหล่อเทียนพรรษา ในวันที่  17-18  ก.ค.56 และในวันที่  19  ก.ค.56  จะได้ร่วมกันนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดในเขตพื้นที่ ได้แก่ วัดอุดมมงคล หมู่ 4 , วัดเขาแหลม  หมู่ 2 , วัดเขาตอง  หมู่ 3 , วัดเขาเม็งค์ หมู่  13 , วัดหัวนา หมู่ 6 , วัดเขาล้านธรรมาราม หมู่ 5 , วัดธุดงค์นิมิต วัดสิริกาญจนาราม หมู่ 11 และร่วมฟังเทศน์ ฟังธรรม และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดที่ไปถวายเทียนพรรษา  ซึ่งการจัดโครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษานี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ อาทิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนา  โรงเรียนบ้านวังสารภี  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในเขตตำบลปากแพรก  มาร่วมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษากันอย่างคับคั่ง เทศบาลตำบลปากแพรกหวังอย่างยิ่งว่าจะช่วยสืบสานและดำรงไว้ซึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนา ให้คงอยู่กับสังคมไทยสืบไป.
                                           

 

 


 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น