วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ 24ก.พ. บริเวณวัดอุทยารมณ์ (วัดจองสูง) พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทาง นำผลไม้ ขนม นมเนยต่างๆ มาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา พร้อม สลักผลไม้อย่างสดสวยงดงามเพื่อเตรียมถวาย ในเช้าวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานของชาวอำเภอแม่สะเรียง  ซึ่งก่อนวันมาฆบูชา 1 วัน ชาวบ้านจะพากันทะยอยนำผลไม้ตามฤดูกาลมาถวายตามหัววัดต่าง ๆ แล้วช่วยกันจัดแจงแต่งดา สลักผลไม้อย่างสดสวยงดงาม เพื่อนำไปถวายให้พระสงฆ์ ถวายหน้าพระพุทธต่าง ๆ ที่มีอยู่ในวัด เพื่อร่วมน้อมรำลึกวันมาฆบูชา ซึ่งหัวใจธรรมะ ในวันมาฆบูชา อันถือเป็นคำสำคัญอย่างง่าย คือการคิดดี พูดดี และทำดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น อันจะช่วยสร้างเสริมสังคมแห่งความรักกัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการหลอมจิตใจของคนในชุมชน ทาง ชุมชนมะขามจุม โดยการนำของ นายพะวัตร  โคว้ตะกูล ประธานชุมชนมะขามจุม จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม น้อมรำลึกมาฆบูชา เปิดประตูสู่วัด สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ตลอดจนเยาวชน นักเรียนนักศึกษาได้เข้าวัดร่วมสืบสานวันสำคัญทางพุทธศาสนาร่วมกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย  การร่วมกันแกะสลักผลไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การมีส่วนร่วมของชุมชน 9 ชุมชน ในการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน ซึ่งในวันนี้นอกจากจะเป็นการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก นายอัครเดช  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางเป็นประธานในพิธี และ  นายพัลลภ  หว่าละ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วย  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เกียรติมามาร่วมกิจกรรม


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น