วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ ( 14 ก.พ.) พล.ต.ต.กมลสันติ กลั่นบุศย์  ผบก.ตร.ภ.กาญจนบุรี ประธานเปิดโครงการอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจ โดยมี พ.ต.อ. บุญญฤทธิ์  รอดมา  รอง ผบก.ตร.ภ.กาญจนบุรี  กล่าววัตถุประสงค์ฯ ที่ สนามกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 

พ.ต.อ. บุญญฤทธิ์  รอดมา  รอง ผบก.ตร.ภ.กาญจนบุรี  เปิดเผยว่า  ด้วยสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือ ลงวันที่ 15 มกราคม 2556  เรื่อง สรุปรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรการนำหน่วยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2556 ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด  ที่เข้ารับการฝึกอบรม ดำเนินการนำความรู้  และประสบการณ์ฝึกทบทวนรูปแบบหลักสูตรการนำหน่วยควบคุมฝูงชนทุกเดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกองร้อยควบคุมฝูงชน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมฝูงชน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
   

รอง ผบก.ตร.ภ.กาญจนบุรี   กล่าวว่า  สำหรับการดำเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจ ให้ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะความชำนาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการปฏิบัติหน้าที่เข้าทำการตรวจค้น จับกุม การใช้อาวุธ และการป้องกันตนเอง ให้มีความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่รักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรองรับสถานการณ์อาชญากรรมและยาเสพติดที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆในอนาคต
     

พล.ต.ต.กมลสันติ  กลั่นบุศย์  ผบก.ตร.กาญจนบุรี  กล่าวว่า  ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 7 ให้ดำเนินการฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน เดือนละ 1 ครั้ง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยสถานการณ์การชุมนุมประท้วงในพื้นที่ และการดำเนินการฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสายงานป้องกันปราบปราม สายงานสืบสวน และสายงานจราจร มีความปลอดภัยในขณะออกปฏิบัติหน้าที่ ลดการสูญเสียชีวิตในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้มีความปลอดภัยสูงสุด
 

ผบก.ตร.ภ.กาญจนบุรี  กล่าวอีกว่า  โดยเฉพาะการเข้าทำการตรวจค้น จับกุม การใช้อาวุธและการป้องกันตนเอง ให้เกิดทักษะความชำนาญ มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำความรู้และทักษะ ความชำนาญไปปฏิบัติในการรักษา  ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการฝึกอบรม และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป.
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น