วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (14 ธ.ค.) นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้มอบหมาย ให้ นายพนธกร เชื้อเงิน รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ให้การต้อนรับ นายประเวช ขันตีกลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 56 คน จากอำเภอหนองบัวลำภู ที่เดินทางมาเก็บเกี่ยวข้อมูล รวมทั้งประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ที่เทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  สำหรับการศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา  เป็นการเดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานในเรื่องการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ ให้คณะผู้ปกครององค์กรส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และงานในหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการได้
  นายพนธกร เชื้อเงิน รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปภาพรวมของเทศบาลเมืองสัตหีบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร หลักการและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน สามารถนำไปปรับใช้ในหน้าที่การงานของตนเองต่อไป..


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น