วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (8 พ.ค.) ที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ ตัวแทนนำจ่ายของไปรษณีย์อนุญาต (ปณอ.) ซึ่งเป็นผู้รับตั้งไปรษณีย์อนุญาตตามพื้นที่ห่างไกล ได้รวมตัวกันกว่า 300 คน มาชุมนุมที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย เพื่อเรียกร้องให้บรรจุเป็นพนักงานของไปรษณีย์ไทย ซึ่งขณะนี้ น.ส.อานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท กำลังเจรจากับตัวแทน

ปัจจุบันไปรษณีย์อนุญาต (ปณอ.) มีจำนวน ทั้งสิ้น 3,484 แห่งทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนำจ่ายให้กับไปรษณีย์ไทยในพื้นที่ห่างไกล โดยได้รับค่าตอบแทนจากไปรษณีย์ไทย

ล่าสุด นายปิยะวัตร์ มหาเปารยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (สายงานระบบปฏิบัติการ) ปณท หัวหน้าคณะเจรจากับสหพันธ์ไปรษณีย์อนุญาตแห่งประเทศไทย (สปณอ.) แจงเหตุผู้รับตั้งไปรษณีย์อนุญาต (ปณอ.) ประมาณ 500 คน รวมตัวยื่นข้อเรียกร้องขอเป็นลูกจ้างประจำของ ปณท ว่า ปณอ. คือ ตัวแทนผู้ดำเนินงานเคียงคู่กับ ปณท ในการให้บริการไปรษณีย์กับประชาชนในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกล โดยได้รับค่าตอบแทนตามผลงานเป็นรายเดือนตามลำดับชั้นที่ ปณท กำหนด และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ ปณท เพิ่มเติมให้ อาทิ เครื่องแบบปฏิบัติงาน (เสื้อแบรนด์ หมวกนิรภัย) ค่าน้ำมันรถในการนำจ่าย ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ การประกันอุบัติเหตุ ค่าเสี่ยงภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการรวมตัวกันครั้งนี้ สหพันธ์ไปรษณีย์อนุญาตแห่งประเทศไทย (สปณอ.) เป็นผู้แทนยื่นข้อเรียกร้องให้ ปณท บรรจุผู้รับตั้ง ปณอ. เข้าเป็นลูกจ้างประจำของ ปณท

โดย ปณท ได้รับข้อเสนอของ  ปณอ. มาพิจารณา โดยจะจัดผู้แทนของทั้งสองฝ่ายมาศึกษาและพิจารณาร่วมกัน เนื่องจากการจะเปลี่ยนสถานะของ ปณอ. จาก ตัวแทน ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน มาเป็นลูกจ้างประจำ มีทั้งข้อดี และผลกระทบต่อตัวของผู้รับตั้ง ปณอ. เอง นอกจากนี้ยังได้รับพิจารณาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนของ ปณอ. อีกด้วย ซึ่งจะให้ทราบผลภายในเดือนมิถุนายนนี้

ทั้งนี้ ปณท เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และมีบทบัญญัติมาตรา 9(1) แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 และมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกา อนุญาตให้มีการจัดตั้ง ปณอ. และการดำเนินงานของผู้รับตั้ง ปณอ. เป็นการดำเนินกิจการแทน ปณท ในลักษณะ “ตัวแทน” ในทำนองเดียวกันกับตัวแทนขายประกันหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั่วไป มิใช่การจ้างแรงงานตามกฎหมายแรงงาน  อย่างไรก็ดี ปณท ได้ดูแลผู้รับตั้ง ปณอ. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานไปรษณีย์ให้กับ ปณท ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่การดำเนินกิจการไปรษณีย์ของ ปณท ยังต้องรับภาระการขาดทุนอยู่ ด้วยการปรับค่าตอบแทนประจำเดือนให้เมื่อปี 2555 จำนวน 2 ครั้ง รวมเพิ่มขึ้น 20% และในปี 2556 ปรับเพิ่มให้อีก 3% (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556) และมีเงินรางวัลตอบแทนความชอบ (เงินบำเหน็จพิเศษ) ให้อีกปีละ 1 เดือน ซึ่ง ปณท ต้องใช้วงเงินงบประมาณในการนี้ในวงเงินที่สูงมาก.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น