วันอังคาร 31 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. น.อ.เจริญผล คุ้มราษี รองผบ.สอ.รฝ. เป็นประธานเปิดการฝึกเป็นหน่วยต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่งประจำพื้นที่ และการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ประจำปี 56 พร้อมตรวจความพร้อมกำลัง และอาวุธยุทโธปกรณ์ ณ สนามฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี น.อ.ไพศาล มีศรี ผบ.กรมรักษาฝั่งที่ 1 ในฐานะผู้บังคับการหน่วยฝึกต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้รายงานถึงวัตถุประสงค์การฝึกว่า การฝึกครั้งนี้ เป็นการฝึกประจำปีงบประมาณ 56 เป็นไปตามแผนการฝึก และสนับสนุนการฝึก เพื่อทดสอบการวางแผนทางทหารตามขั้นตอน การควบคุมบังคับบัญชาหน่วยกำลังพล สร้างความพร้อมรบ และเพิ่มขีดความสามารถของกำลังรบ ในการประกอบกำลังเป็นหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ ตามแผนการฝึกป้องกันประเทศทางชายฝั่ง และทางอากาศ มีการฝึกยิงอาวุธประจำหน่วย

ประกอบด้วย ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง วิถีราบ และปืนต่อสู้อากาศยาน ด้วยกระสุนจริง  ดำเนินตามแผนการป้องกันภัยทางอากาศ และทำลายข้าศึกทางทะเล โดยจำลองการทำลายเครื่องบินข้าศึก และทำลายเรือฝ่ายข้าศึกที่เข้ามาลุกล้ำน่านน้ำ ตามแผนยุทธศาสตร์การรบในการทำลายข้าศึกจากฝั่งสู่ทะเล มีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกจำนวน 1,927 นาย อาวุธยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย ปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 37 มม. 18 แท่น ปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40/70 มม. 4 แท่น ปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40/60 มม. 3 แท่น ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ขนาด 155 มม. 8 กระบอก และปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีราบ ขนาด 130 มม. 4 กระบอก      

ด้าน น.อ.เจริญผล กล่าวว่า หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หรือ สอ.รฝ. เป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ที่มีความองอาจ เข้มแข็ง และกล้าหาญ ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง มีภารกิจหน้าที่ในการจัดเตรียมกำลังป้องกันภัยทางอากาศและภัยทางทะเลตามแนวชายฝั่งต่อที่ตั้งสำคัญทางทหาร และสถานที่สำคัญเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา จึงต้องมีการฝึกเป็นประจำทุกปี เพื่อสนองนโยบายภารกิจของหน่วย ในการดูแลรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของของชาติทางทะเล และทางน่านฟ้า อีกทั้ง เพื่อเป็นการทดสอบขีดความสามารถของกำลังพล และการฝึกใช้อาวุธ ทางยุทธวิธี ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้สโลแกน “ฝึกอย่างไร รบอย่างนั้น”
  


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น