วันศุกร์ 27 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จังหวัดลำปางถือว่าเป็นแหล่งที่ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์มากอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย โดยเฉพาะป่าไม้ ภูเขา ลำธาร และน้ำตก ที่มีชื่อเสียงเช่นน้ำตกวังแก้ว ในพื้นที่ อ.วังเหนือ แอ่งน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน น้ำพุร้อน อ.เกาะคา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติดอยขุนตาน การล่องแพชมธรรมชาติที่เหนือเขื่อนกิ่วลม เป็นต้น

แต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายแห่งที่ยังรอการสำรวจหรือถูกละเลยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๆ ที่มีคุณค่ามากมาย “น้ำตกพระเสด็จ” หรือน้ำตกวังเงิน ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามและมีประวัติที่มาน่าสนใจมากอีกแห่งหนึ่งของลำปางที่เพิ่งมีการเข้าสำรวจ “น้ำตกพระเสด็จ” ตั้งอยู่ในพื้นที่ อบต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง ด้านหลังสวนป่าแม่ทรายคำ ถนนลำปาง–แจ้ห่ม ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กม. ลักษณะต้นน้ำตกจะมีรูน้ำหรือตาน้ำผุดขึ้นมา บางช่วงของเส้นทางน้ำจะมีสีสันสวยงามดุจมรกต ซึ่งต่างไปจากน้ำตกทั่วไปที่มีอยู่จะมีลักษณะใสจนไปถึงขุ่นข้น โดยนายศิริศักดิ์ มีชื่อ นายก อบต.นิคมพัฒนา เจ้าของพื้นที่กล่าวว่า “น้ำตกพระเสด็จ” หรือน้ำตกวังเงิน เป็นน้ำตกที่มีอยู่คู่ชุมชนมานานแล้ว ต่อมาเมื่อ วันที่ 27 เดือนมีนาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่สวนป่าแม่ทรายคำ และได้เสด็จฯ ไปเสวยพระกระยาหารกลางวัน และพักผ่อนสำราญพระอิริยาบถ ณ น้ำตกและพระราชทานชื่อให้ใหม่ว่า “น้ำตกพระเสด็จ”

แต่เพราะว่าน้ำตกนั้นอยู่ในเขตของป่าสงวนแห่งชาติจึงไม่ได้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนเท่าใดนัก จนกระทั่งต่อมา ปรากฏว่าบริเวณป่ารอบ ๆ น้ำตก ถูกบุกรุกทำลาย จนน้ำที่ไหลออกมาจากรูหรือตาน้ำและน้ำที่ซึมออกมาจากใต้ดินได้แห้งเหือดไปไม่เหลือร่องรอยของน้ำตกเลย จนกระทั่งเมื่อประมาณ 4 ปีที่ผ่านมาอาจจะเพราะว่ามีการฟื้นฟูสภาพป่าขึ้นมาจากการอนุรักษ์และดูแล

จากชุมชน ปรากฏว่ามีสายน้ำผุดขึ้นมาเหมือนเดิม ไหลเป็นทางกลายเป็นน้ำตกที่สวยงาม จนชาวบ้านไปพบจึงบอกเล่าต่อกันมา และปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับพี่น้องชาวบ้าน อีกทั้งสถานที่ดังกล่าวถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปาง นอกจากนั้นเดิมทีมีหมู่บ้านสวนป่าตั้งอยู่เหนือน้ำตกแห่งนี้ ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ปกปักรักษาคนในหมู่บ้าน ชาวบ้านจะทำพิธีบวงสรวงตาน้ำ “เจ้าพ่ออกหม่น” ตามวิถีความเชื่อของคนในชุมชนเป็นประจำในทุกปี

ต่อมาได้หารือกับ นายชัยชนะ โสภา หัวหน้าสวนป่าแม่ทรายคำ ถึงแนวทางการพัฒนาน้ำตกแห่งนี้ขึ้นมา รวมทั้ง ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อขอความช่วยเหลือในการนี้ด้วย จากนั้นได้มีการสำรวจพื้นที่ขึ้น ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นที่มีการสำรวจน้ำตกแห่งนี้นั้น จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเริ่มที่อ่างเก็บน้ำวังวัว (หรือวังงัว) ท้ายน้ำตก ระยะทางประมาณ 2.5 กม. ที่ถือเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกแห่งนี้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำ และอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ประวัติการได้มาก็เป็นผลสืบเนื่องจากได้มีประชาชนในเขตนิคมสร้างตนเอง โดยนายไสว องอาจ อดีตผู้ใหญ่บ้านนิคมเขต 1 เป็นผู้เสนอฎีกาขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นที่มาของการเสด็จประพาสสวนป่าแม่ทรายคำ ในปี พ.ศ. 2519

เส้นทางการเดินป่ามีตาดน้อยใหญ่มาก มาย แต่ มีอยู่ 5 ตาดที่มีความโดดเด่นและถือเป็นจุดดึงดูดและมีเสน่ห์มาก ๆ ตรงที่พื้นน้ำจะมีลักษณะใสเขียวมรกต และบางจุดจะมีสีฟ้าใสเหมือนน้ำในท้องทะเลอันดามัน โดยตาดแรกความโดดเด่นของชั้นนี้อยู่ที่โขดหินที่สูงใหญ่มีเวิ้งน้ำให้ได้เล่นกว้างขวางมาก พื้นน้ำเป็นสีเขียวใสอมฟ้า เรียกว่าตาดศิลา จากจุดนี้เดินสำรวจขึ้นไปเรื่อย ๆ จะพบเจอแอ่งเล็กแอ่งน้อยที่สามารถลงเล่นน้ำได้ในหลายจุด จนไปถึงชั้นที่สอง เรียกตาดนิล เพราะเรียกตามลักษณะชั้นหินที่เป็นหินสีดำนิล มีความโดดเด่นตรงที่

พื้นน้ำเป็นสีฟ้ามรกต จุดนี้มีความร่มรื่นและมีต้นไม้ใหญ่ถือเป็นชั้นที่มีความสวยงามไม่ได้สูงมากนัก จากตาดที่สองเดินขึ้นไปอีกประมาณ 100 เมตร ก็จะเป็นน้ำตกชั้นที่สาม มีความสูงและมีความสวยงามโดดเด่นกว่าชั้นอื่น ๆ และถือเป็นชั้นที่มีแอ่งน้ำสวยงามที่สุดของน้ำตกวังเงิน หากขึ้นไปยืนอยู่บนลานหินข้างบนจะเป็นจุดที่โปร่งแสง เป็นมุมเก็บภาพธรรมชาติที่ดีจุดหนึ่ง จากชั้นที่สาม ขึ้นไปข้างบน มีแอ่งตาดน้อยใหญ่ที่ถักทอชั้นด้วยชั้นหินปูนอยู่อีกจำนวนเกือบ 7 ชั้น มีความสวยงามในแต่ละชั้นไม่น้อยหน้ากว่าตาดใหญ่ ๆ เมื่อเราขึ้นไปตามชั้นหินปูนเรื่อย ๆ จะพบ ชั้นที่ 4 ชั้นนี้มีความโดดเด่นตรงที่อยู่ท่ามกลางแมกไม้นานาพรรณ เป็นชั้นหินปูนที่มีความสลับซับซ้อนของชั้นหินปูนที่ลดหลั่นไล่ระดับกันมาอย่างสวยงาม และเป็นชั้นที่พระองค์ท่านพระราชประทานชื่อให้กับน้ำตกชั้นนี้ แล้วเสวยพระกระยาหารกลางวันและพักอิริยาบถ ณ จุดนี้ และชั้นสุดท้ายจะเป็นชั้นที่น้ำตกลงมามีความสูงประมาณ 10 กว่าเมตรบริเวณด้านล่างของน้ำตกจะมีพืชพรรณนานาชนิดปกคลุมสวยงามมาก

จากการสำรวจของ ว่าที่ ร.ต.พีระพงษ์ พอใจ ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ และเป็นหนึ่งในทีมงานที่เข้าสำรวจน้ำตกแห่งนี้กล่าวว่า สามารถบูรณาการเส้นทางกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือเริ่มจากการเที่ยวและเรียนรู้ธรรมชาติ กับแหล่งซับน้ำขนาดใหญ่ของตำบล ที่เรียกว่าหนองหล่ม ที่มีประวัติตำนานสอดคล้องกับวิถีการนับถือผีเจ้าพ่อเจ้าแม่ โดย ณ จุดนี้ จะมีศาลเจ้าแม่เกี๋ยงคำ ซึ่งเป็นศาลที่ประชาชนในเขตตำบลนิคมพัฒนาให้ความศรัทธาและนับถืออย่างมาก จากจุดนี้ก็จะมีถ้ำพระยางูขาว มีตำนานเล่าขานเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับการล่มสลายของหมู่บ้านหนองหล่ม ที่เกิดอาเพศจากตำนานที่กล่าวว่าชาวบ้านนำพญางูขาวขนาดใหญ่ไปฆ่าและรับประทาน และยังมีถ้ำอื่น ๆ อีกจำนวนหลายถ้ำ จากจุดนี้ก็จะเข้าสู่อ่างเก็บน้ำวังวัวที่มีความสวยงาม

ซึ่งทั้งหมดต่อไปนี้คงขึ้นอยู่กับการประสานงานของท้องถิ่น รวมถึงแกนนำชุมชนที่มีส่วนทำให้ธรรมชาติเหล่านี้เป็นที่น่าสนใจในการศึกษา ว่ายังคงมีแหล่งเรียนรู้ในระบบนิเวศที่คนของตำบลและจังหวัดลำปางควรเริ่มใส่ใจก่อนที่ธรรมชาติรอบบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้จะถูกบุกรุกและทำลายไปมากกว่านี้.

อัคเรศ สมเปิง


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น