วันอังคาร 21 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

 

วันนี้ ( 30 ก.ค.)  นายสันทัด  จีนาภักดิ์ อดีต ส.ส.กาญจนบุรี เขต 2  ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2555  โดยมี  นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กล่าวรายงานฯ คณะผู้บริหาร ,คณาจารย์ และ นักศึกษา ให้การต้อนรับ  ที่ สนามวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

นายภูวเดช  อินทรพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เปิดเผยว่า  การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ สนองความต้องการของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนานักเรียน นักศึกษาทั้งทาง ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสมบูรณ์ มีความพร้อม ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต วิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้มีแผนงานโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ซึ่งโครงการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด เป็นโครงการหนึ่งที่วิทยาลัย กำหนดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ระหว่างนักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ และครูอาจารย์ ตลอดจนบุคลากรภายในสถานศึกษาและเพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีทักษะ ด้านกีฬาได้มีโอกาสแข่งขันและเป็นการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 ตลอดจนเพื่อสนับสนุนนโยบาย และยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ป้องกันยาเสพติดของรัฐบาล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2555 แบ่งนักกีฬาและกองเชียร์ ออกเป็น 4 คณะสี ได้แก่ สีแดงพลอยกาญจน์ , สีน้ำเงินทองผาภูมิ ,  สีเขียวศรีสวัสดิ์  และ สีม่วงเอราวัณ แข่งขันกีฬา จำนวน 10 ชนิดกีฬา คือ 1.ฟุตบอล  ชาย – หญิง  2.ฟุตซอล ชาย 3.วอลเล่ย์บอล ชาย – หญิง  4.บาสเกตบอล ชาย 5.เซปักตะกร้อ ชาย 6.เปตอง ชาย – หญิง 7.เทเบิลเทนนิส ชาย – หญิง 8.แบดมินตัน ชาย – หญิง 9.หมากล้อม ชาย – หญิง 10.กรีฑา   สำหรับการจัดการแข่งขันใช้เวลาทำการแข่งขันรอบคัดเลือก 4 วัน รอบรองชนะเลิศและรอบชนะเลิศใช้เวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี , สนามวัดวังขนายทายิการาม และสนามโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

นาย สันทัด จีนาภักดิ์ อดีต ส.ส.เขต 2 กาญจนบุรี  กล่าว การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด  เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ การพัฒนากำลังคนของประเทศไทยโดยรวม ทั้งนี้ การจัดการเรียน การสอน ที่ปลูกฝังทั้งความรู้ เพื่อพัฒนาสติปัญญา และการส่งเสริมกิจกรรมภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต ของนักเรียน นักศึกษา จึงจะเป็นการจัดการศึกษาที่พัฒนาเยาวชนได้ครบถ้วน ประกอบกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ค่อนข้างรุนแรง   การจัดกิจกรรมหรือ การแข่งขันกีฬาก็จะเป็นอีกกุลยุทธ์หนึ่ง ที่จะสามารถต้านภัยยาเสพติดได้ ขอเป็นกำลังใจ ตลอดจนยินดีสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ที่จะได้พัฒนานักเรียน นักศึกษา และเยาวชนของจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพแข่งขันกับเยาวชน ทั้งในและต่างประเทศได้  ขอให้นักกีฬาทุกคนแข่งขันกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ ชนะ รู้อภัย  กองเชียร์ขอให้เชียร์ด้วยความสร้างสรรค์ สนุกสนาน สามัคคี.

 

 

 

 

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น