วันเสาร์ 28 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

 

วันนี้(10 พ.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น.ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดหนองบัวลำภู พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน รุ่นที่ 1 จำนวน 70 คนจากทุก สภ.ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอและครูฝึกร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

 

พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสืบเนื่องจากตำรวจภูธรภาค 4 ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัด ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนภายใต้พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 7 ซึ่งบัญญัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ เพื่อปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยของประชาชน ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่ซึ่งเข้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ตระหนักถึงปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ จึงได้สั่งการให้ทุก สภ.คัดเลือกประชาชนในพื้นที่ที่มีจิตอาสาเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความสามารถ พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรในกิจการตำรวจ นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนกับชุมชนในการดำเนินกิจการตำรวจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงเป็นการพัฒนาการจัดระบบงานการมีส่วนร่วม โดยการนำเอาหลักวิชาการเข้าไปปฏิบัติในชุมชน ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

 

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าภายหลังการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู เสร็จสิ้นแล้วตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู คาดหวังว่าอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกพื้นที่ ในการสอดส่องดูแลเหตุความไม่สงบสุขของประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งในสภาพปัจจุบันกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันนี้อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงทุกชุมชน ดังนั้นหากมีเหตุด่วนเหตุร้ายอาสาสมัครตำรวจชุมชนที่อยู่ใกล้ชิด จะร่วมมือประสานงานในระดับพื้นที่ต่อไป

 

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น