วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ ( 2 ก.ค.) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน โครงการปลูกป่าคืนแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหา 2556 โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 นครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ ณ บริเวณพิธี หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ น้ำตกโยง หมู่ที่ 10 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระองค์ท่าน ที่ทรงมีคุณูปการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนัก สร้างความรักสามัคคี ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน และตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยการปลูกป่าคืนแผ่นดินที่ประชาชนมีส่วนร่วม
 

สำหรับการดำเนินกิจกรรมโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 นครศรีธรรมราช สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 ตลอดจนข้าราชการ พนักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมปลูกป่าประมาณ 400 คน ซึ่งจะทำกรปลูกพันธุ์ไม้ประจำถิ่น ชนิดต่างๆ เช่น ไม้ตะเคียนทอง ยางนา ประ พะยอม ประดู่ จำปา ขุนไม้ หงอนไก่ หว้า และไม้จิก รวมจำนวน 5,081 ต้น บนเนื้อที่ 15 ไร่ ซึ่งเมื่อปลูกแล้วเสร็จจะสามารถทำให้สภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าควนพลอง ได้รับการฟื้นฟูเกิดความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น และเป็นประโยชน์ กับประชาชน ในพื้นที่ ต่อไป
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น