วันพฤหัสบดี 2 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์


วันนี้ ( 9 ม.ค.) ที่สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (กนอ.) อ.เมือง จ.ระยอง นายประทีป เอ่งฉ้วน ผอ.การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายวิฑูรย์ อยู่ทิม ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมด้วยนายธาดา สุนทรพันธ์ ผอ.นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานจัดงานวันเด็ก โรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมีการจัดกิจกรรมแจกของขวัญ สร้างความสนุกสนานแก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมงานและได้รับของขวัญกลับบ้านทุกคน
 

นายประทีป เอ่งฉ้วน ผอ.การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้กล่าวว่า วันนี้นับเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่หลายภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ขึ้น เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ เมื่อเยาวชนในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ ก็จะต้องมีความรับผิดชอบในอนาคตของบ้านเมือง ดังนั้นเราควรส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย และสติปัญญา เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรอบรู้ มีจิตใจดีงาม มีความเข้มแข็ง รู้รักสามัคคี และพร้อมที่เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรม และมีความสามารถในอนาคตต่อไป
 

คำขวัญปีนี้ “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” คือคำขวัญวันเด็กในปีนี้ที่มอบให้กับเด็กและเยาวชนทุกคน ได้นำไปเป็นคติประจำใจและนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลดีทั้งแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยมีช่องทางในการแสวงหาความรู้ รวมทั้งโอกาสเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศจากแหล่งต่างๆมากมาย จึงจำเป็นต้อง “รักษาวินัย” โดยเริ่มต้นง่ายๆจากตนเองก่อน คือเป็นคนตรงต่อเวลา และรักษาระเบียบวินัยด้วยความเคร่งครัด “ใฝ่เรียนรู้” ค้นคว้าสิ่งต่างๆทั้งในตำราและนอกตำราอยู่เสมอ เพื่อฝึกให้ตนเองรอบรู้ทุกด้าน มีความคิดสร้างสรรค์ใช้ความรู้ที่ได้สะสมมาในทางที่ถูกที่ควร “เพิ่มพูนปัญญา”  ให้รู้จริง รู้ว่าเหตุคืออะไร ผลคืออะไร รู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ รู้ว่าอะไรคือสิ่งดี อะไรคือสิ่งไม่ดี และพร้อมที่จะก้าวเดิน  “นำพาไทยสู่อาเซียน” เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งเรื่องการพัฒนาคนเก่งคนดีมีความซื่อสัตย์
 

ซึ่งในการจัดกิจกรรมวันเด็กในวันนี้ ได้มีโรงเรียนรอบโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุดจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดกรอกยายชา โรงเรียนวัดมาบชะลูด และโรงเรียนบ้านพยูน ซึ่งมีนักเรียนร่วมกิจกรรม 150 คน ในงานนี้อยากให้เด็กได้รับความสนุกสนานและได้รับของขวัญติดไม้ติดมือกลับไปบ้านทุกคน

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น