วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อดิศักดิ์ ขันตี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สนน. มีโครงการจัดหารถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพิ่มเติม จากที่ปัจจุบัน สนน. มีรถดูดล้างท่อทั้งหมด 12 คัน ซึ่งแต่ละคันอายุการใช้งานนานแล้วและในช่วงเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันแก้ปัญหาน้ำท่วมรถจะไม่เพียงพอในการใช้งาน บางครั้งสำนักงานเขตฯ ก็มาขอยืมไปทำงาน ทั้งนี้รถที่สำนักฯ จัดหาจะเป็นรถขนาดใหญ่ ดูดเลนได้ 10 คิว และมีระบบรีไซเคิล คือ แยกน้ำและดินเลนออกจากกัน ซึ่งในการนำรถออกไปปฏิบัติงานใช้รถเพียงคันเดียวก็สามารถทำงานได้ ในขณะที่รถที่แต่ละสำนักงานเขตฯ ใช้เป็นรถขนาดเล็กขนาด 3-9 คิวและใช้ดูดเลนได้อย่างเดียว ไม่มีตัวฉีดน้ำ ซึ่งในการออกปฏิบัติงานจะต้องนำรถฉีดน้ำออกไปทำงานควบคู่กัน โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 6 เดือน เพื่อมาเสริมการทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของ กทม.ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับรถดูดเลนที่จะจัดซื้อเพิ่มเติมครั้งนี้รวม 8 คัน เป็นรถขนาดถัง 14 คิว ติดตั้งบนรถบรรทุก 10 ล้อจำนวน 4 คันและ รถขนาดถัง 10 คิวติดตั้งบนรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 4 คัน งบประมาณรวมกว่า 200 ล้านบาท โดยจะต้องมีอายุใช้งานอย่างน้อย 10 ปี ซึ่งรถประเภทนี้เป็นเครื่องจักรกลหนักที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น