วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ ( 3 ก.ค.) ที่ศูนย์พัฒนาบุคลากร ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องปรามภัยในชุมชน (อปช.) ประจำปีงบประมาณ 2556 ภายใต้การดำเนินโครงการของตำรวจภูธร จ.นครราชสีมา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 32 อำเภอรวม 1,680 คน
 

นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ทุกวันนี้ปัญหาอาชญากรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ถือเป็นภาระหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อตำรวจมีภาระงานมาก ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในชุมชนในการช่วยแก้ปัญหา อบจ.นครราชสีมา ได้สนับสนุนงบประมาณปีละ 5 ล้านบาท ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ และที่สำคัญตำรวจบ้านเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดของโจรผู้ร้าย
 

ขณะที่ พ.ต.อ.วณัฐ อรรถกวิน รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา กล่าวว่า จ.นครราชสีมามีเนื้อที่ 20,494 ตา.กม. มี 32 อำเภอ 298 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน ประชากร 2,585,325 คน เมื่อโคราชเป็นจังหวัดใหญ่ ปัญหาต่าง ๆ ก็มีมากมาย ทั้งอาชญากรรม ความสงบเรียบร้อย ยาเสพติด และการจราจร ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียง 4,480 นาย คิดเป็นอัตราส่วนประชากร 577 คนต่อตำรวจ 1 นาย ซึ่งถือว่าน้อยมาก ไม่สามารถดูแลประชาชนได้ทั่วถึง
 

ด้านปัญหาอาชญากรรม เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา มีสถิติเกิดคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ 79 คดี คดีชีวิตร่างกายและเพศ 842 คดี และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 858 คดี เป็นสถิติคดีที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีผลการจับกุม 8,591 ราย ผู้ต้องหา 8,830 คน จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอาสาสมัครตำรวจบ้านเข้ามาร่วมแก้ไข และจากการฝึกอบรม อปช.นครราชสีมา ปี 2549-2554 จำนวน 9,606 คน ถือว่ายังไม่เพียงพอต่อการเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการดูแลประชาชน ในปีนี้จึงดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มอีก 1,860 คน เพื่อจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครตำรวจบ้าน ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านของตนเอง
 

“สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม จะให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น กฎหมายจราจร การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การหาข่าวและแจ้งข่าวอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดและแนวทางแก้ไข การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปลูกจิตสำนึกอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการฝึกอบรมตำรวจบ้านโดยเน้นสร้างลักษณะนิสัยการประพฤติปฏิบัติตนในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ไม่ให้ตำรวจบ้านปฏิบัติตัวเกินหน้าที่ เช่น กร่าง โอ้อวด หรือกระทำการรุนแรงใด ๆ ทั้งสิ้น หากพบว่าตำรวจปฏิบัติตัวไม่ดี นอกลูกนอกทาง หรือกระทำผิดกฎหมายเสียเอง ก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นกัน” รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา กล่าวในที่สุด
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น