วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือหลวงกระบี่ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.อ.ฆนัท ทองพูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และผู้บังคับการหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือทุกระดับชั้น เข้าร่วมในพิธีรับมอบเรืออย่างสมเกียรติ

พล.ร.อ.สุรศักดิ์  กล่าวว่า การจัดสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ตามโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังรบตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ เพื่อรองรับกับบทบาท และหน้าที่ของกองทัพเรือ ด้านการปฏิบัติการทางทหารในการป้องกันประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องการขีดความสามารถในการลาดตระเวนตรวจการณ์ ป้องกันการแทรกซึมทางทะเล การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และการรักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายขอบเขตของโครงการ เป็นการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 1 ลำ ในวงเงิน 2,871 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 – 2555 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงกระกอบพิธีวางกระดูกงู เมื่อวันที่ 23 ส.ค.53 และปล่อยลงน้ำเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.54 ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในการนี้ กองทัพเรือ อนุมัติให้กรมอู่ทหารเรือ เป็นหน่วยสร้างเรือ และกำหนดให้ใช้พื้นที่ของกรมอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็นสถานที่ต่อเรือโดย บริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการดูแลของกองทัพเรือ ทำหน้าที่ให้บริการทางเทคนิคติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ  การเชื่อมต่อ การทดสอบ และทดลองอุปกรณ์ ตลอดจนสร้างเรือในสาขาต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามแนวพระราชดำริ 1 ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  และการพึ่งพาตนเอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 อันแสดงออกถึงความจงรักภักดีในนามปวงชนชาวไทย อีกทั้งได้รับพระราชทานชื่อ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำนี้ว่า "เรือหลวงกระบี่" ประจำการณ์ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ มี น.ท.สมศักดิ์ อินทรเสมา เป็นผู้บังคับการเรือ

สำหรับ คุณลักษณะของเรือหลวงกระบี่ ความยาวตลอดลำ 90.50 เมตร กว้าง 13.50 เมตร ความสูงที่กราบเรือ 7.70 เมตร กินน้ำลึก 3.80 เมตร ระวางขับน้ำเต็มที่ 1,969 ตัน ความเร็วสูงสุด 23 นอต รัศมีทำการที่ความเร็ว 15 นอต ได้ถึงระยะ 3,500 ไมล์ทะเล อาวุธประจำเรือที่สำคัญ คือ ปืนขนาด 76 มิลลิเมตร แบบอัตโนมัติ จากบริษัท OTO MELARA S.P.A. ประเทศอิตาลี  1 กระบอก และปืนขนาด 30 มิลลิเมตร แท่นเดี่ยวจาก บริษัท MSI – DEFENCE SYSTEMS LIMITED ประเทศอังกฤษ  2 กระบอก ระบบควบคุมการบังคับบัญชา และตรวจการณ์ 1 ระบบ จาก บริษัท THALES NEDERLAND B.V.  ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ กำลังพลประจำเรือ 89 นาย นอกจากนี้ ดาดฟ้าเรือสามารถจอดเฮลิคอปเตอร์ แบบซูเปอร์ลิงค์ ซึ่งมีประการในกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ได้อีก 1 ลำ ซึ่งเป็นการเพิ่มระยะตรวจการณ์ในทะเลให้ไกลขึ้นอีกระดับหนึ่งอีกด้วย.
         


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น