วันจันทร์ 30 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้(12 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา  นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกทม.ได้ลงนามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ระดับ 8 จำนวน 57 อัตรา ได้แก่ 1.นายณรงค์ การุณยธร ผู้ช่วยผอ.เขตดอนเมือง เป็นผู้ช่วยผอ.เขตบางกอกน้อย 2.นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้ช่วยผอ.เขตบางกอกน้อย เป็นผู้ช่วยผอ.เขตตลิ่งชัน 3.น.ส.กนกลักษณ์ บุญช่วย ผู้ช่วยผอ.เขตบางแค เป็นผู้ช่วยผอ.เขตภาษีเจริญ 4.น.ส.ไข่มุกข์ วรสุนทร ผู้ช่วยผอ.เขตบางกอกใหญ่ เป็นผู้ช่วยผอ.เขตพญาไท 5.นายมนัส ประจวบจินดา ผู้ช่วยผอ.เขตสัมพันธวงศ์ เป็นผู้ช่วยผอ.เขตหนองแขม 6.น.ส.กนกแสง ศิลป์จารุ ผู้ช่วยผอ.เขตบางบอน เป็นผู้ช่วยผอ.เขตหนองแขม 7.นางคนึงนิจ ตราชูวณิช ผู้ช่วยผอ.เขตบางพลัด เป็นผู้ช่วยผอ.เขตสวนหลวง 8.นายกมล ภูริภูษิต ผู้ช่วยผอ.เขตสายไหม เป็นผู้ช่วยผอ.เขตคลองสามวา 9.นางมานิดา พันธุ์วัฒนา ผู้ช่วยผอ.เขตมีนบุรี เป็นผู้ช่วยผอ.เขตจตุจักร 10.นางตวงพร ทรัพย์สาคร ผู้ช่วยเลขานุการสภากทม. เป็นผู้ช่วยผอ.เขตดินแดง

11.นางสไบทิพย์ เธียรวัฒนจินดา หัวหน้าฝ่ายปกครอง บางแค เป็นผู้ช่วยผอ.เขตบางพลัด 12.นายสิทธิพงษ์ สุตันทวงษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เขตบางกะปิ เป็นผู้ช่วยผอ.เขตบางนา 13.น.ส.วนิดา เจียงไพศาลกุล หัวหน้าฝ่ายปกครอง เขตพญาไท เป็นผู้ช่วยผอ.เขตหนองจอก 14.นายสมสักย์ ตันบุตร หัวหน้าฝ่ายปกครอง เขตประเวศ เป็นผู้ช่วยผอ.เขตสาทร 15.น.ส.รจนา ศิริทรัพยากร หัวหน้าฝ่ายทะเบียน เขตดอนเมือง เป็นผู้ช่วยผอ.เขตบางเขน 16.นายวิชชพงศ์ สุวรรณมัย หัวหน้าฝ่ายทะเบียน เขตบางนา เป็นผู้ช่วยผอ.เขตคลองสาน 17.นางกนกรัตน์ พันธ์นรา หัวหน้าฝ่ายทะเบียน เขตบางซื่อ เป็นผู้ช่วยผอ.เขตลาดพร้าว 18.นายจิรศักดิ์ เพ็งกุล หัวหน้าฝ่ายทะเบียน เขตพระโขนง เป็นผู้ช่วยผอ.เขตยานนาวา 19.นายเทวฤทธิ์ เครือมณี หัวหน้าฝ่ายทะเบียน เขตหลักสี่ เป็นผู้ช่วยผอ.เขตห้วยขวาง 20.นางรัตนาภรณ์ สังขกรมานิต หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เขตดุสิต เป็นผู้ช่วยผอ.เขตคลองเตย

21.นางสุรีย์ วาดเขียน หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เขตหลักสี่ เป็นผู้ช่วยผอ.เขตสายไหม 22.น.ส.ศิริวดี ปิยะทัสสกร หัวหน้าฝ่ายปกครอง เขตบางบอน เป็นผู้ช่วยผอ.เขตปทุมวัน 23.นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์ หัวหน้าฝ่ายรายได้ เขตดุสิต เป็นผู้ช่วยผอ.เขตดุสิต 24.น.ส.นงปวีณ์ ลิ่มทองนพคุณ หัวหน้าฝ่ายรายได้ เขตบางนา เป็นผู้ช่วยผอ.เขตบางนา 25.นายอภิศักดิ์ ตั้งบุญญะศิริ หัวหน้าฝ่ายรักษาฯ.เขตดินแดง เป็นผู้ช่วยผอ.เขตบางรัก 26.นายมนัสพันธ์ พจมานภิมล หัวหน้าฝ่ายรักษาฯ เขตพญาไท เป็นผู้ช่วยผอ.เขตดอนเมือง 27.นายณัฐวัชร จันทโรธรณ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เขตบึงกุ่ม เป็นผู้ช่วยผอ.เขตบางกอกใหญ่ 28.นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เขตพญาไท เป็นผู้ช่วยผอ.เขตพญาไท 29.นายประสิทธิ์ ปรีดาศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา เขตบางรัก เป็นผู้ช่วยผอ.เขตทุ่งครุ 30.น.ส.พนิตนาฏ ธนาอภินันทน์ หัวหน้าฝ่ายการคลัง.เขตดินแดง เป็นผู้ช่วยผอ.เขตบางบอน

31.นางวิมลรัตน์ เศรษฐอนันต์ หัวหน้าฝ่ายการคลัง เขตประเวศ เป็นผู้ช่วยผอ.เขตสะพานสูง 32.นางปิยาณี รอดโตนด หัวหน้าฝ่ายการคลัง เขตหลักสี่ เป็นผู้ช่วยผอ.เขตหลักสี่ 33.นางนฤมล เกตุพระนิมิต หัวหน้าฝ่ายการคลัง เขตบางกอกใหญ่ เป็นผู้ช่วยผอ.เขตบางกอกใหญ่ 34.น.ส.จินตนา โทวัฒนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายการคลัง เขตราษฎร์บูรณะ เป็นผู้ช่วยผอ.เขตสัมพันธวงศ์ 35.นายสง่า จำนงบุตร หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เขตคันนายาว เป็นผู้ช่วยผอ.เขตคันนายาว 36.นายยอดขวัญ จุณณปิยะ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เขตปทุมวัน เป็นผู้ช่วยผอ.เขตจตุจักร 37.นายพิศณุ เจริญนุกูล หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เขตสายไหม เป็นผู้ช่วยผอ.เขตบางแค 38.นายสุวิทย์ แสงเสน่ห์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เขตหลักสี่ เป็นผู้ช่วยผอ.เขตหลักสี่ 39.นายเกื้อกูล ลัญฉเวโรจน์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เขตพญาไท เป็นผู้ช่วยผอ.เขตราษฎร์บูรณะ 40.น.ส.โชติรส เหล่ามานะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตบางเขน เป็นผู้ช่วยผอ.เขตจอมทอง

41.นางศุภรัศมิ์ มัลลิกมลทัศน์ หัวหน้าฝ้ายพัฒนาชุมชนฯ เขตพญาไท เป็นผู้ช่วยผอ.เขตห้วยขวาง 42.น.ส.กรุณา ธูปเทียนหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตราษฎร์บูรณะ เป็นผู้ช่วยผอ.เขตป้อมปราบฯ 43.นางปิยวรรณ อินทะสะมะกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตบางแค เป็นผู้ช่วยผอ.เขตราษฎร์บูรณะ 44.นางนภาจันทร์ ไพศาลสุทธิ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตราชเทวี เป็นผู้ช่วยผอ.เขตบางรัก 45.นางมณีนาถ ศรีจันจรา หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเรื่องราว สำนักเลขานุการผู้ว่าฯกทม.เป็นผู้ช่วยผอ.เขตราชเทวี 46.นางสุลาลีวัลย์ โตลานุวัตร หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการสำนักการคลัง เป็นผู้ช่วยผอ.เขตบางคอแหลม  47.นางนิทรา วิชัยสาร หัวหน้าฝ่ายการคลัง เขตสะพานสูง เป็น ผอ.ส่วนตรวจสอบภายใน 2 ตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกทม. 48.ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงษ์ สุทธิสาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง เขตลาดพร้าว เป็นผอ.ส่วนความมั่นคงภายในและราชการส่วนภูมิภาค สำนักปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกทม. 49.นายประสูติ เก่งถนอมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เขตทวีวัฒนา เป็นผู้ช่วยผอ.เขตธนบุรี 50.นายฉลาด ซิ้มไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานประสานการปฏิบัติการสาธารณูปโภค กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา เป็น ผู้ช่วยผอ.เขตประเวศ

51.นายวชิระ เกตุอร่าม หัวหน้าฝ่ายรักษาฯ.เขตสายไหม เป็นผู้ช่วยผอ.เขตบางพลัด 52.น.ส.พวงรัตน์ เบญญากุล หัวหน้าฝ่ายรักษาฯ เขตสาทร เป็นผู้ช่วยผอ.เขตคันนายาว 53.นายธาดา สายศิลปี หัวหน้าฝ่ายรักษาฯ เขตบางแค เป็นเป็นผู้ช่วยผอ.เขตทวีวัฒนา 54.นางวีณา ช้างแก้ว หัวหน้าฝ่ายรักษาฯ เขตบางกะปิ เป็นผู้ช่วยผอ.เขตมีนบุรี 55.นายสมบัติ พิพิธประพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายรักษาฯ เขตจอมทอง เป็นผู้ช่วยผอ.เขตบางบอน 56. นายศิริชัย จงตระกูล หัวหน้าฝ่ายโยธา เขตบางกะปิ เป็นผู้ช่วยผอ.เขตบางกะปิ และ57.นางมรกต สนิทธางกูร หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน สำนักเทศกิจ เป็นผู้ช่วยผอ.เขตพระนคร ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.55


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น