วันจันทร์ 20 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

​เมื่อ​เวลา​ 08.30 น. ​วัน​ที่​ 23 ก.ค. ​นาย​อภิสิทธิ์​ ​เวช​ชา​ชีวะ​ ​นายก​รัฐมนตรี​ ​เดิน​ทาง​ไป​บันทึก​เทป​ราย​การ​ “​เชื่อม​ั่น​ประเทศไทย​กับ​นายก​ฯ​อภิสิทธิ์​” ​ที่​วัด​ประยุร​วงศา​วา​ส ​วรวิหาร​ ​เขต​ธน​บุรี​ ​ซึ่ง​เป็น​เทป​ที่​เกี่ยว​กับ​วัน​อาสาฬหบูชา​และ​วัน​เข้า​พรรษา​ ​ท่ามกลาง​การ​รักษา​ความ​ปลอด​ภัย​ของ​เจ้า​หน้าที่​ตำรวจ​ที่​เสริม​กำลัง​เข้า​มาด​ู​แล​ความ​ปลอด​ภัย​จำนวน​มาก​ ​โดย​นาย​อภิสิทธิ์​ ​ได้​เข้า​กราบ​นมัสการ​พระ​ธรรม​โกศ​า​จาร​ย์ ​เจ้า​อาวาส​และ​เจ้า​คณะ​ภาค​ 2 ​พร้อม​ถวาย​ผ้า​ไตร​ ​เทียน​พรรษา​และ​เครื่อง​ไทยธรรม​ ​ซึ่ง​พระ​ธรรม​โกศ​า​จาร​ย์​ได้​มอบ​พระ​พุทธ​นาค​ที่​เป็น​พระ​พุทธ​รูป​จำลอง​องค์​พระ​ประทาน​ประจำ​วัด​ ​พร้อม​หนังสือ​และ​วี​ซีด​ี “​ชีวิต​และ​ผลง​า​นข​อง​พระ​ธรรม​โกศ​า​จาร​ย์” ​รวม​ทั้ง​มอบ​พระ​สมเด็จ​จี่​พระ​เก่า​สมัย​รัช​กาล​ที่​ 3 ​แก่น​า​ยก​ฯ ​ก่อน​เดิน​ทาง​กลับ​ทำเนียบ​รัฐบาล​ ​เพื่อ​บันทึก​เทป​ปราศรัย​ ​เนื่อง​ใน​วัน​ภาษาไทย​แห่ง​ชาติ​
   
​โดย​นายก​ฯ ​กล่าว​ถึง​หลัก​ธรรม​ที่​ใช้​ใน​การ​ทำงาน​บริหาร​ประเทศ​ ​ว่า​ ​ตอบ​ยาก​ ​เพราะ​ใน​การ​ดำรง​ชีวิต​และ​ตัด​สิน​ใจ​ ​คง​ต้อง​ดู​สถาน​การณ์​ ​โดย​อาศัย​หลัก​คิด​ “​หลัก​อด​ทน​อด​กลั้น​” ​และ​การ​มี​ “​สติ​” ​เป็น​สิ่ง​สำคัญ​ที่​สุด​ ​การ​ทำ​อะไร​ต้อง​มี​เหตุ​ผล​รอง​รับ​และ​อธิบาย​ได้​ ​และ​เนื่อง​ใน​วัน​สำคัญ​ทาง​ศาสนา​ ​รัฐบาล​จึง​จะ​พยายาม​เพิ่ม​ช่อง​ทาง​ให้​เด็ก​เยาวชน​เข้า​ถึง​ธรรมะ​ ​ทั้ง​พยายาม​ปรับ​หลัก​สูตร​ระบบ​การ​ศึกษา​ ​โดย​ถอด​หลัก​สูตร​ที่​ซับ​ซ้อน​ออก​ ​และ​ปลูก​ฝัง​เรื่อง​คุณธรรม​จริยธรรม​ผ่าน​กิจ​กรรม​ให้​ปฏิบัติ​จริง​ ​นอก​จาก​นี้​จะ​พยายาม​เปิด​พื้น​ที่​ใน​ช่อง​ทาง​สื่อ​ ​เพื่อ​ให้​ธรรมะ​เข้า​ถึง​เยาวชน​และ​ประชา​ชน​ให้​มาก​ขึ้น​ ​ซึ่ง​เรื่อง​นี้​จะ​เป็น​การ​บ้าน​สำคัญ​สำหรับ​หลาย​หน่วย​งาน​ที่​จะ​ต้อง​ปรับ​เปลี่ยน​เพื่อ​ให้​สอด​คล้อง​กับ​นโยบาย​นี้​
   
​ต่อม​า​นาย​อภิสิทธิ์​ ​ได้​เดิน​ทาง​เป็น​ประธาน​พิธี​ถวาย​เทียน​พรรษา​แด่​พระ​ธรรม​โกศ​า​จาร​ย์​และ​พระ​ธรรม​ทูต​ต่าง​ประเทศ​และ​กล่าว​ขอบคุณ​ ณ ​ลาน​หน้า​องค์​พระ​ประธาน​พุทธ​มณฑล​ ​อำเภอ​พุทธ​มณฑล​ ​จังหวัด​นคร​ปฐม​.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น