วันศุกร์ 27 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ ( 14 พ.ค.) ที่เวทีกลางงาน OTOP ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมืองสุรินทร์ 2556 นายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนผลการประกาศผลการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น ประจำปี 2556 ของจังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้ตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีเป้าหมายให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด(Provincial Star OTOP : PSO) ประจำปี พ.ศ.2556 เพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ OTOP จากผลิตภัณฑ์ 5 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ / ของตกแต่ง / ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

โดยการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดจากทุกอำเภอ มีกรอบการพิจารณาจากเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นที่นิยมของผู้บริโภค และความสามารถทางการตลาด เพื่อส่งเข้ารับการพิจารณาคัดสรรระดับประเทศต่อไป ผลการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดดังกล่าว อันดับหนึ่งได้แก่ ผ้าไหมสุรินทร์ อันดับสอง ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ และอันดับสาม ได้แก่ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย

สำหรับผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวระดับประเทศจังหวัดสุรินทร์มีผลิตภัณฑ์ผ่านการคัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 80 ผลิตภัณฑ์เป็นที่ 2 ระดับประเทศ  รองจากกรุงเทพมหานคร..


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น