วันพุธ 4 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ ( 4 มี.ค.)  พลโทไพบูลย์  คุ้มฉายา แม่ทัพภาคที่ 1  ประธานในพิธีวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ครบรอบ 35 ปี  โดยมี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผวจ.กาญจนบุรี,พลตรีไพโรจน์  ทองมาเอง ผบ.พล.ร.9, พลตรีณัฐ  อินทรเจริญ ผบ.จทบ.กจ.,พล.ต.ต.กมลสันติ  กลั่นบุศย์ ผบก.ภ.จ.กาญจนบุรี,พ.ต.อ.พงษกร  อุปพงษ์  ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี ,นายธีรชัย ชุติมันต์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการ,และสมาชิกฯ ทสปช. ร่วมพิธี  ประมาณ 1,000 คน  ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
พ.อ.ภพอนันต์ เหลืองภานุวัฒน์  รอง ผอ.รมน.จว.ก.จ. เปิดเผยว่า   ไทยอาสาป้องกันชาติ เป็นกลุ่มพลังมวลชนชาวไทย ซึ่งกำเนิดจากแนวคิดที่ยึดเอาวีรกรรมของท่านท้าวสุรนารี และราษฎรชายหญิงชาวนครราชสีมา ที่ได้ใช้ไหวพริบ ปฏิภาณ และความกล้าหาญผนึกกำลังกันจับอาวุธเข้าต่อสู่ ขับไล่อริราชศัตรูของชาติ  ออกจากผืนแผ่นดินไทย เมื่อวันที่  4 มีนาคม พุทธศักราช  2369 หรือ  เมื่อ 187 ปีทีผ่านมา
 

รัฐบาลจึงมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยไทยอาสาป้องกันชาติ กำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันไทยอาสาป้องกันชาติ  โดยที่ผ่านมา บรรดาไทยอาสาป้องกันชาติ ได้ร่วมกันประกอบคุณงามความดี ทั้งด้านการรักษาความมั่นคงของชาติ และการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ในด้านต่างๆเรื่อยมา จึงนับว่าเป็นกลุ่มพลังมวลชน  ที่สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง รอง ผอ.รมน.จว.ก.จ.  กล่าวว่า   เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของบรรพชน ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ เพื่อรักษาเอกราชของชาติไทยให้ดำรงอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งเป็นการรวมพลังของมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติ เพื่อแสดงออกถึงอุดมการณ์ความรักชาติ มีความรัก ความสามัคคี พร้อมที่จะผนึกกำลังร่วมกันในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส.
 

พลโทไพบูลย์  คุ้มฉายา แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า  ในอดีตที่ผ่านมาไทยอาสาป้องกันชาติรุ่นแรกๆ ซึ่งบัดนี้มีอายุ มากกว่า 60 ปีแล้ว ได้เคยร่วมกับข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ผนึกกำลังต่อสู้เอาชนะ ภัยจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในยุคนั้น  ได้อย่างเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด จากเดิมที่มีเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อรัฐบาลในขณะนั้น ได้จัดตั้งมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้รวมตัวกัน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ สร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ไม่ถูกยุยงปลุกปั่นโดยง่าย พร้อมทั้งร่วมเป็นหูเป็นตา สอดส่องดุแลความเรียบร้อย ซึ่งกันและกันจนทำให้ประสบผลสำเร็จ  ในการเอาชนะภัยคอมมิวนิสต์ ในที่สุด
 

แม่ทัพภาคที่ 1   กล่าวอีกว่า ปัจจุบันถึงแม้ว่าประเทศไทย  จะไม่ถูกคุกคามจากคอมมิวนิสต์แล้ว  แต่ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สำคัญๆได้แก่ภัยจากยาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง การตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การก่อการร้ายสากล และอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนความขัดแย้งทางความคิดของคนในชาติ ยังต้องการ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก และมากกว่าเดิม เนื่องจากสังคมในวันนี้ การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดและการแข่งขันมีสูงขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ จึงอาจหลงลืมการนึกถึงส่วนรวม ทำให้ภาคประชาชน ลดทอนความเข้มแข็งลง   สิ่งสำคัญที่สุด คือ ความรักความสามัคคี ที่ทุกคนต้องยึดถือ เพราะไม่มีใครรักคนไทย เท่ากับคนไทยด้วยกันเอง อย่าลืมว่าชาติต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดเสมอ.
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น