วันอาทิตย์ 1 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (15 มี.ค.) น ายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง ฝนทิ้งช่วงนาน จังหวัดกาญจนบุรี มีผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมาก ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่โซนที่ 3 หรือที่เรียกว่า อีสานกาญจนบุรี คือ อำเภอห้วยกระเจา เลาขวัญ บ่อพลอย พนมทวน และอำเภอเมืองบางส่วน ขณะนี้ ได้รับรายงานว่าในบางพื้นที่ เกิดความเสียหายแล้ว ที่ผ่านมาได้จัดสรรงบประมาณ ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในเบื้องต้นแล้ว และขอให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยจะประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในเร็วๆนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีทรัพยากรน้ำ จากแหล่งต้นน้ำ ในแม่น้ำสองสายคือแควน้อย และแควใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี้ มีประชาชนเรียกร้องให้มีระบบการกักเก็บน้ำ ทำแก้มลิง หรือ ระบบชลประทาน ทางราชการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นไปค่อนข้างยากเพราะโดยปกติไม่สามารถนำน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงได้ จังหวัดจึงได้นำเสนอโครงการผันน้ำจากศรีสวัสดิ์ ไปยังรัฐบาลมา 3 ปีซ้อน ใช้งบประมาณกว่า 2 พันล้านบาท แต่เนื่องจากเป็นวงเงินที่สูง จึงต้องรอการพิจารณาตามลำดับ ขณะนี้ กรมชลประทาน จึงทำได้เพียงผันน้ำจากโครงการท่าล้อ ผ่านอำเภอพนมทวน ไปยังอำเภออู่ทอง ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ระดับหนึ่ง  แต่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์.

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น