วันอาทิตย์ 19 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ (15 ธ.ค.) ที่บริเวณแปลงนาสาธิต บ้านสง่านาเพียง หมู่ 7 ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู นายวิชัย  สามิตร ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.หนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การไถกลบตอชังพืชในพื้นที่เกษตรกร โดยมีนายเชาวลิต เขตคาม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฝั่งแดง สมาชิกสภาจังหวัดหนองบัวลำภู เขตนากลาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน เข้าร่วม

นายสุทธิดล วงษ์จันลา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อและนิยมการเผาตอชังพืช เพื่อความสะดวกในการปรับพื้นที่การเพราะปลูก ทั้งในนาข้าวและไร่นา ที่ผ่านมามีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยใช้วิธีการเผาตอซังข้าว ซึ่งการเผาแต่ละครั้ง ส่งผลให้ดินสูญเสียโครงสร้างที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ทำลายสิ่งมีชีวิตและอินทรียวัตถุในดิน จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินถูกทำลาย ทำให้โครงสร้างของดินจับตัวแน่น แข็งกระด้าง สูญเสียธาตุอาหารพืช และน้ำในดิน

นอกจากนี้การเผาตอซังยังปล่อยก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้  ในทางกลับกันการไถกลบตอซังจะช่วยให้ดินมีโครงสร้างที่เหมาะสม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องนี้ จึงจัดกิจกรรมขึ้น โดยเน้นรูปแบบให้เกษตรกรได้ลงมือทำในแปลงนาของตนเอง ตั้งแต่การฉีดพ่น  การหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปรับปรุงดิน และการไถกลบตอซังข้าว พร้อมกันนี้ได้มีการสาธิตการไถกลบตอชังข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่เกษตรกร เพื่อสามารถนำกลับไปใช้ในพื้นที่เกษตรของตนเองได้  รวมถึงเป็นการลดรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการเผาตอชังอีกด้วย.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น