วันอังคาร 21 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ (25 มิ.ย.) ที่โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม สํานักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการใน จ.มหาสารคาม นายสตวัน มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า สํานักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคามได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความจําเป็นสําหรับพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการใน จ.มหาสารคาม และเพื่อปลูกจิตสํานึกด้านความปลอดภัย ความสําคัญของการเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งขยายเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการในจังหวัด และจะมีการอบรมอีกต่อไปหลายๆรุ่น ตามอำเภอต่างๆ.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น