วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ ( 28 พ.ย.) นายอาชว์  ตั้งประกิจ ประธานที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร   เป็นเจ้าภาพจัดงานบุญกฐินโดยมี นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญกฐินน้ำมุกดาหาร  พร้อมร่วมลอยกระทงประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ได้มาร่วมทำบุญ กฐินน้ำ ลอยกระทงในแม่น้ำโขง เพื่อสักการบูชาพญานาค สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง การทำบุญทอดกฐินน้ำ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ของชาวพุทธและตรงกับวันลอยกระทง ทั้งนี้ตามความเชื่อของชาวมุกดาหาร  ที่ว่าการได้ร่วมกันทำบุญบูชาพญานาค  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นเสมือนการได้อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร   สัมภเวสีทั้งหลายทั้งปวง  อีกทั้งยังได้ร่วมกันลอยกระทงเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา อีกด้วย
        

นายอาชว์  ตั้งประกิจ ประธานที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า  การจัดการทำบุญกฐินน้ำมุกดาหาร ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยเชื่อว่าการได้มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแม่น้ำโขง  ควรจะได้ร่วมกันสักการบูชาพญานาค  ซึ่งอยู่ใต้บาดาล อีกทั้งยังได้ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน  เพื่อให้พญานาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ  ได้ปกปักรักษาบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุข  ทุกคนมีความรัก ความสามัคคีต่อกัน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร อีกทางหนึ่งด้วย
       

โดยหลังเสร็จทำพิธีพระสงฆ์ 9 รูป ร่วมกันสวดเมตตาหลวง  เพื่อความเป็นสิริมงคล  และเมื่อผู้มาร่วมงานได้ร่วมกันส่งพญานาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงสู่บาดาล  ผู้ร่วมทำบุญกฐินน้ำได้ร่วมนำข้าวตอก ดอกไม้ เงิน ทอง ลงแม่น้ำโขง พร้อมลอยกระทงพญานาค เพื่ออัญเชิญพญานาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ออกมารับเครื่องสักการะ  ซึ่งขณะที่เรือกฐินขากลับผู้คนที่อยู่บนเรือก็พบสิ่งที่แปลกกระทงพญานาคที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  เป็นผู้ลอยได้หยุดกลางแม่น้ำโขงโดยไม่ยอมไหลลงตามกระแสน้ำ  โดยหลังจากพระสงฆ์ทำพิธี เพื่อสักการบูชาพญานาคทันได ก็เกิดปรากฏการของพญานาคขึ้นกลางแม่น้ำโขงผู้คนพุทธศาสนิกชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาลงเรือกฐินน้ำร่วม100คน  ร่วมทำบุญอยู่บนเรือ จู่ๆก็มีเสียงโห่ร้องพร้อมกันเนื่องจากผู้คนที่อยู่บนเรือบุญกฐิน  เห็นปรากฎการณ์พญานาค ชูหัวลอยเป็นเกลียวคลื่นลอยทวนน้ำขึ้นทิศเหนือกลางแม่น้ำโขง

 

 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น