วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ในที่สุดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองหลวงของประเทศไทย ก็มีคำขวัญของจังหวัดกันแล้ว จากที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศโครงการประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร พร้อมจับรางวัล ผู้โชคดีที่ร่วมให้คะแนนโหวต เมื่อต้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งคำขวัญที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการโหวตจากประชาชนมากที่สุด เพื่อนำไปเป็นคำขวัญคู่กรุงเทพมหานครต่อจากนี้ไป คือ “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย” เป็นผลงานของ นางสาวสุธาทิพย์ พัฒนธีระเดช

ถ้อยคำสะท้อนตัวตนของกรุงเทพมหานครในความยาวไม่เกิน 30 พยางค์ที่ผ่านการกลั่นกรองคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดสรรมา 5 คำขวัญจนเหลือเพียง 1 เดียวที่ได้รับการโหวตอย่างท่วมท้นเป็นมติของมหาชนที่ยอมรับให้ใช้เป็นคำขวัญประจำจังหวัดของกรุงเทพมหานครนี้ ศ.ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการคัดเลือกคำขวัญ ให้ความเห็นว่า กรุงเทพมหานคร แปลว่ามหานครของเทวดา ซึ่งที่สหรัฐอเมริกาก็มีเมืองของนางฟ้าคือ นครลอสแอนเจลิส การเป็นเมืองของเทวดานั้นมีความยิ่งใหญ่ ซึ่งคำขวัญที่ได้รับการโหวตชนะเลิศนี้ถือเป็นมติของมหาชนจากที่คณะกรรมการได้คัดเลือกมาทั้งหมด 5 คำขวัญ แต่ละคำขวัญก็มีความงามและสื่อความหมายของกรุงเทพฯ ในด้านต่าง ๆ แต่เนื่องจากคำขวัญที่ดีนั้นจะต้องสั้นกะทัดรัดและให้ความหมายที่ครอบคลุม คำขวัญที่ได้รับการโหวตนี้ก็ถือว่าอธิบายความหมายสื่อให้เห็นความงาม ความยิ่งใหญ่ของกรุงเทพฯ ได้ครบ วัด วัง งามเรืองรอง ซึ่งในกรุงเทพฯ มีมากเหลือเกินและแต่ละแห่งก็มีทั้งความงดงามและคุณค่าทางศิลปะ คือยิ่งใหญ่และมีความเป็นที่สุด เป็นศิลปะชั้นยอด ชนะเลิศกว่าจังหวัดอื่น ๆ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงศิลป์และในคำขวัญยังบ่งบอกถึงความสำคัญของกรุงเทพฯ ในฐานะของการเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการปกครองของประเทศ ด้าน ศ.คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ กรรมการฯ กล่าวว่า คำขวัญดังกล่าวประกอบด้วยคำที่มีความหมายและเหมาะสมที่จะใช้สื่อถึงกรุงเทพมหานครได้มากที่สุด ใช้คำสั้น ไม่ฟุ่มเฟือย มีความหมายและเสียงไพเราะ โดยรวมความแล้วแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครนั้นเป็นอย่างไร ความโดดเด่นของกรุงเทพฯเช่นความงดงามของวัดต่าง ๆ ซึ่งกรุงเทพฯ มีวัดที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และมีประวัติศาสตร์และมีความงดงามมากมาย วัดพระแก้ว วัดสุทัศน์ วัดสระเกศ (ภูเขาทอง) ล้วนแต่มีความงามที่ไม่อาจจะยกมาได้ทั้งหมด หรือพระราชวังที่มีหลายแห่ง โดยเฉพาะพระบรมมหาราชวังที่งดงามมาก ซึ่งคำขวัญที่ได้รับการโหวตนี้แม้ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาเพียงบางสิ่งบางอย่าง แต่ก็มีความหมายครบถ้วนและสื่อสารได้เข้าใจง่าย ซึ่งต่างจากคำขวัญของจังหวัดอื่น ๆ ที่มักจะมีของดีสถานที่ที่มีความสำคัญของจังหวัดปรากฏอยู่ในคำขวัญ

ด้าน ศ.คุณหญิงแม้นมาศ ชวลิต กล่าวว่า คำขวัญที่จะใช้เป็นคำขวัญของกรุงเทพมหานครนี้ถือได้ว่าให้ความหมายได้ครอบคลุม การใช้คำว่า “กรุงเทพฯดุจเทพสร้าง” ก็ทำให้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่เพราะเป็นเมืองของเทพ และเป็นเมืองที่งดงาม และยังบอกถึงความสำคัญในการเมืองศูนย์กลางการปกครอง ศูนย์กลางการทำงานของรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ล้วนตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ คำว่า “วัดวังงามเรืองรอง” ก็ให้ความหมายที่ครบเพราะในกรุงเทพฯ มีทั้งวัดโดยเฉพาะวัดพระแก้ว และพระราชวังหลายแห่งที่มีศิลปะ สถาปัตยกรรมที่งดงามและโดดเด่น หมู่พระที่นั่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นศิลปะไทยและศิลปะที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันตก เช่น พระบรมมหาราชวัง เป็นต้น ซึ่งคำขวัญนี้ได้รับคะแนนโหวตถึงกว่า  40,000 คน ก็ทำให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่นั้นอ่านดูแล้วพิจารณาคำที่ใช้ได้ครอบคลุม แม้จะเป็นคำสั้น ๆ แต่กินความหมายกว้างและเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งใช้ภาษาไทยได้ถูกไวยากรณ์

หลังจากที่ได้คัดสรรมาจนได้คำขวัญของกรุงเทพมหานครแล้ว กทม.มีแนวทางที่จะประชาสัมพันธ์ให้คำขวัญของเมืองหลวงแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร กล่าวว่า อันดับแรกที่ได้เริ่มดำเนินการแล้วในขณะนี้คือ ในสื่อสิ่งพิมพ์ของกรุงเทพมหานครทุกประเภทจะมีการพิมพ์คำขวัญของกรุงเทพมหานครไว้ด้วย เช่น ในเอกสาร วารสารต่าง ๆ สมุดแจก หรือแบบเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ส่วนในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทุกแห่งจะมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ โดยในเบื้องต้นนี้จัดทำเป็นป้ายแบนเนอร์จำนวน 2,000 ป้าย ติดในหน่วยงานของกทม. ทั้งโรงเรียน สำนักงานเขต โรงพยาบาล ศูนย์สาธารณสุข และที่สำคัญในเส้นทางถนนสายหลักเข้ากรุงเทพฯ ทุกทิศทาง เส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเข้ากรุงเทพฯ จะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับที่เราเดินทางไปต่างจังหวัด เมื่อเข้าสู่เขตจังหวัดใดก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายคำขวัญจังหวัด นอกจากนี้จะพิจารณาจัดทำป้ายที่เป็นวัสดุคงทนถาวร ติดบริเวณสถานที่สำคัญหรือสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ เช่น บริเวณเสาชิงช้า ลานคนเมือง เพิ่มเติม โดยนอกจากในส่วนที่กทม.จะดำเนินการเองแล้วจะมีโครงการร่วมกันประชาสัมพันธ์โดยขอความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วย

วันเด็กทุก ๆ ปีหลังจากนี้ น้อง ๆ หนู ๆ ชาวกรุงเทพฯ คงได้ยกมือตอบคำถามชิงรางวัลด้วยความภาคภูมิใจ หากมีคำถามว่า คำขวัญของกรุงเทพมหานครคืออะไร? ต้องตอบกันดัง ๆ ว่า “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย“.

พัชรินทร์ ธรรมรส / รายงาน


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น