วันพุธ 1 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ ( 28 เม.ย.) ที่วัดป่าประดู่(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ. ระยอง พระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานงานประเพณีพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โดยมีคณะนิสิตทุกรุ่นได้ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อนำเงินสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์ ให้มีการเรียนรู้ ในศาสตร์ และศิลป์ต่างให้มากขึ้น รวมทั้งจัดพิธีสรงน้ำ รดน้ำดำหัวคณาจารย์ ของมหาวิทยาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการจังหวัดระยองด้วย  โดยมีพระครูสิตปัญญากร เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่ รองประธานบริหารหน่วยวิทยาการจังหวัดระยอง ต้อนรับ พร้อมคณะพระครูบุรเขตวุฒิกร นายกองค์กรบริหารนิสิตและสภานิสิต ตัวแทนศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันกว่า 200 คน
 

ทั้งนี้ช่วงเดือนเม.ย.ซึ่งยังอยู่ในเทศกาลสงกรานต์ เหล่านิสิต ตัวแทนศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันได้ร่วมกันจัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิต ให้แก่คณาจารย์ ที่สั่งสอนวิชา ให้กับตน ที่ถือสืบทอดกันมาแต่โบราณกาล ของไทย โดยมีการทอดผ้าป่า สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น