วันอังคาร 21 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้(18 เม.ย.56) เมื่อเวลา 11.00 น.นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นตัวแทนรับมอบเงินสดจำนวน 120,000 บาท จากนายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อส่งมอบให้แก่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ปัญหาภัยแล้งปีนี้ สำหรับสนับสนุนเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ขนส่งน้ำพร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม ที่โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


นายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มจะแล้งต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฏรในทุกตำบลของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ราษฏรขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาหนองบัวลำภู ร่วมกับอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้กำหนดแผนงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นำรถขนส่งน้ำอุปโภคบริโภคเคลื่อนที่ออกแจกจ่ายแก่ราษฏร โดย ธ.ก.ส.ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม และสนับสนุนเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ขนส่งน้ำมอบให้แก่ อปท.
 

ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับวันนี้ทางสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นตัวแทนธนาคารมอบเงินสดจำนวน 120,000 บาท ให้กับ นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อมอบให้ นายสฤษดิ์ ไสยโสภณ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เพื่อส่งมอบต่อให้กับ อบต.และเทศบาลในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ในการดำเนินการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏรในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามแผนที่ที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นร่วมกันปล่อยขบวนรถส่งน้ำของ อบต.และเทศบาล ไปยังหมู่บ้านของราษฏร จำนวน 184 หมู่บ้าน ใน 15 ตำบลของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ต่อไป
 


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น