วันเสาร์ 18 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

วันนี้ ( 17 ก.พ. )ณ สนามกีฬาบ้านศรีดอนชัย  นายสรรเสริญ  หินทอง ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ ได้อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับ ณ.หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันกีฬาแปตองชิงถ้วยพระราชทาน  โดย นางนฤมล  ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬาเปตองชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ภายใต้การนำของ นายอินทร  รักชาติพงษ์พันธุ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ได้จัดการแข่งขันขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ได้สนใจมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย และ ห่างไกลยาเสพติดและเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความสมัครสมานสามัคคีอันดีของชุมชนประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งเป็นการแข่งขันประชาชนทั่วไปประเภทคู่เพื่อชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 5,000 บท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม 2,000 บาท   ซึ่งมีนักกีฬาเปตองนักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งในพื้นที่ อำเภอใกล้เคียงและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายอินทร รักชาติพงษ์พันธุ์. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 85 พรรษา และส่งเสริมการเล่นกีฬาเปตองทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เนื่องจากกีฬาเปตองเป็นกีฬาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงโปรดและมีพระปณิธานที่จะส่งเสริมให้มีการเล่นอย่างแพร่หลาย และการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จัดชิงถ้วยพระราชทาน.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น