วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 65 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปัปผาสะอักเสบลดลง และบรรทมได้ แต่ยังเสวยพระกระยาหารได้ไม่มาก อ่อนเพลีย คณะแพทย์ฯ จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลฯ ขอให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 65

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานพระอาการประชวร พระปัปผาสะ (ปอด) อักเสบ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 ว่า ผลการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ พบอาการอักเสบลดลง และบรรทมได้ แต่ยังเสวยพระกระยาหารได้ไม่มาก และยังมีพระอาการอ่อนเพลียอยู่บ้าง คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิตต่อไปจนครบตามกำหนด

คณะแพทย์ฯ จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลฯ ขอให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2556

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้  สำนักพระราชวัง แจ้งหมายกำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 ช่วงเช้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงพยาบาลศิริราช ไปยังพระบรมมหาราชวัง

ในเวลา 10.30 น. จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เนื่องในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการสมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ 20 รูป ถวายพระพร จบแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพยดารักษานพปฎลมหาเศวตฉัตร สิริราชกกุธภัณฑ์ แล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร บัณเฑาะว์ และดุริยางค์แล้ว พราหมณ์เจิมนพปฎลมหาเศวตฉัตร โหรผูกผ้าสีชมพู ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระสุหร่ายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และพระครุฑพาหทองคำประจำรัชกาล แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงค่ำของคืนวันที่ 4 พฤษภาคม ได้มีประชาชนจำนวนมาก เดินทางไปยังโรงพยาบาลศิริราช และพื้นที่โดยรอบเส้นทางเสด็จฯ เพื่อจับจองพื้นที่ ในการเฝ้าฯรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นจำนวนมาก

Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน