วันเสาร์ 31 มกราคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช วันนี้(29 มี.ค.) พสกนิกรจากทั่วประเทศ พระภิกษุสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกา ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เดินทางมาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ด้วยความจงรักภักดี ขอให้ทั้งสองพระองค์ ทรงมีพระพลานามัยแข็ง มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป พร้อมทั้งนำพานดอกไม้ แจกันดอกไม้ ของดีประจำชุมชน และสิ่งของที่เป็นมงคล มาทูลเกล้าฯถวาย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงคิดคนโครงการพระราชดำริต่างๆ เพื่อความสุขของคนไทยตลอดมา

อาทิ กิ่งกาชาดอำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เทศบาลตำบลงิม อ.ปง จ.พะเยา  ชาว อ.นาหม่อม จ.สงขลา สมาชิกสภาเทศบาล อ.พานทอง จ.ชลบุรี ครูและบุลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 อบต.กอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ชมรมแม่บ้านเขตสายไหม กทม. เหล่ากาชาดจังหวัดอุบล  โรงพยาบาลค่ายสุรสีหนาท จ.นครราชสีมา  คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิต จ.ลพบุรี สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี อบต.บางพลับ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ตำบลบางพลับ จ.นนทบุรี โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เทศบาลตำบลชนแดน จ.เพชรบูรณ์  โรงเรียนไทยคุรุอุปถัมภ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ชมรมผู้สูงอายุมุสลิมนราธิวาส  เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จ.ขอนแก่น โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา คณะพุทธบริษัทสำนักสงฆ์ศรีบรรพตวนาราม จ.พัทลุง  มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เป็นต้น

Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน