วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศึกตบลูกขนไก่ "โยเน็กซ์ บ้านทองหยอด โอเพ่น" ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอด พุทธมณฑลสาย 3 เมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา รอบชิงชนะเลิศ มีผลดังนี้ รุ่นอายุ 18 ปี หญิงเดี่ยว มัทนา เหมรัชตานันต์ ชนะ ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์ 21-15, 22-24, 21-16, ชายเดี่ยว ตัง ชุน มัน(ฮ่องกง) ชนะ ลี ชวก ยุย(ฮ่องกง) 21-11, 21-12, ชายคู่ ตัง ชุน มัน/ลี ชวก ยุย(ฮ่องกง) ชนะ ธนดลจำปาน้อย/สุทธิชล พลกัลป์ 21-19, 21-13, หญิงคู่ ธมลวรรณ ภู่ประดับศิลป์/ฤทัยชนก ไล้สวน ชนะ ชัญญา วงศ์ตระกูล/ณัฐพร รุ่งรังษี 21-11, 21-14,

  รุ่นอายุ 16 ปี หญิงเดี่ยว ฤทัยชนก ไล้สวน ชนะ ยู่ ซื่อ(ฮ่องกง) 21-14, 21-16, ชายเดี่ยว กรกฤต เหล่าตระกูล ชนะ กิตติพงศ์ อิ่มนาค 21-13, 21-10, หญิงคู่ มัทนา เหมรัชตานันต์/ฤทัยชนก ไล้สวน ชนะ ภัคจิรา จตุพรกาญจนา/มนัสนันท์ เลิศหัตถศิลป์ 21-10, 21-13,
ชายคู่ ทัตพงษ์ พยุงผล/สำคัญสุด สีหตุลานนท์ ชนะ นัทธพงศ์ ธานินทร์ธราธาร/เมธาสิทธิ์ ดีโนนโพธิ์ 21-11, 21-18,

  รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเดี่ยว ชนัญชิดา จูเจริญ ชนะ ทิพวาทีย์ ใจอารีย์ 21-18, 21-15, ชายเดี่ยว พชรพล นิพรรัมย์ ชนะ กานดิศ วรรณอรุณ 15-21, 21-15, 21-17, หญิงคู่ ขวัญชนก สุดใจประภารัตน์/ทิพวาทีย์ ใจอารีย์ ชนะ อิพ ชุก ติน/ยวง ซุม ยี(ฮ่องกอง) 21-14, 21-23, 21-14, ชายคู่ พชรพล นิพรรัมย์/พิชญะ จีนะดิษฐ์ ชนะ ภานุวัฒน์ ศรีมันตะ/วีรภัทร ภาคจรุง 21-7, 19-21, 21-15,

  รุ่นอายุ 12 ปี หญิงเดี่ยว ภัทรสุดา ไชยวรรณ ชนะ ญาณิสา ชื่นเจริญ 21-12, 21-10, ชายคู่ กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชนะ ภาดล วงศ์สนิท 21-10, 21-2, หญิงคู่ ญาณิสา ชื่นเจริญ/ภัทรสุดา ไชยวรรณ ชนะ วนิดา บัวภา/อุทัยวรรณ นาคนพมณี 21-13, 21-13, ชายคู่ กุลวุฒิ วิทิตศานต์/ภาดล วงศ์สนิท ชนะ คณินพงศ์ โยกาศ/ปุญญ์ เปรื่องวิทยานนท์ 21-19, 21-13,

  รุ่นอายุ 10 ปี หญิงเดี่ยว พรพิชชา เชยกีวงศ์ ชนะ กฤตพร เจียรธเนศ 21-12, 21-8, ชายเดี่ยว พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ ชนะ ณัฐพีร์ ศรีอรุณลักษณ์ 21-15, 21-15, หญิงคู่ กฤตพร เจียรธเนศ/พรพิชชา เชยกีวงศ์ ชนะ พรณิชา สุวัฒโนดม/ศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร 16-21, 21-17, 21-17, ชายคู่ พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์/ภูริธัช อารีย์ ชนะ ณัฐพีร์ ศรีอรุณลักษณ์/นพสิทธิ์ เจ๊กจันทึก 21-18, 21-14,

  รุ่นอายุ 8 ปี หญิงเดี่ยว ธวัลรัตน์ โกรีภาพ ชนะ มัชฌิมา ผลศรีนาค 21-18, 15-21, 21-17,  ชายเดี่ยว รัชพล อินทนนท์ ชนะ ชยกร สูตรเลข(ชยกรขอยอมแพ้หลังตามอยู่ 6-11), หญิงคู่ ธวัลรัตน์ โกรีภาพ/ภัทราพร รุ่งเรืองประมง ชนะ มัชฌิมา ผลศรีนาค/สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ 19-21, 21-13, 21-10, ชายคู่ ชยกร สูตรเลข/รัชพล อินทนนท์ ชนะ ธนวัฒน์ ธนาดำรงค์/ภูวนัตถ์ หอบันลือกิจ 21-14, 21-19.


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น