วันพุธ 1 เมษายน 2558 อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา (สพล.) เปิดเผยว่า ทาง สพล. ได้มอบหมายให้ สพล.วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประสานงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์สื่อมวลชน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” เพื่อที่จะนำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารจัดการภายในศูนย์สื่อมวลชน รวมทั้งการจัดการแข่งขันแต่ละสนามไปเป็นแนวทางในการจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “พลบดีเกมส์” ในระหว่างวันที่ 10-19 ม.ค.2556 ซึ่ง สพล.รับเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันที่ จ.ชลบุรี โดยมี ผศ.พนมไพร ไชยยงค์ เลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “พลบดีเกมส์” เป็นหัวหน้าคณะและเป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้จะนำข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดไปปรับให้สอดคล้องกับ “พลบดีเกมส์” ต่อไป


Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน

แสดงความคิดเห็น