อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
เรื่องน่ารู้ : หน่ออ่อนมะพร้าว
อังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : หน่ออ่อนมะพร้าว

ช่วงที่มะพร้าวเริ่มแทงหน่ออ่อนออกมาจากลูกภายในกะลา จะเกิดหน่อที่เป็นตุ่มกลม ๆ และขนาดจะโตขึ้นเรื่อย ๆ จนเต็มลูกกะลา ภาษาทางการเรียกว่าจาวมะพร้าว จาวมะพร้าวกินได้บางแห่งนิยมนำมาประกอบอาหาร เพื่อสุขภาพด้วย

พิษณุโลก เปิดงานวันเกษตรกร
อังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 04.30 น.

พิษณุโลก เปิดงานวันเกษตรกร

นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “เกษตรกรร่วมใจผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ
อังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 04.00 น.

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ออกเกณฑ์ประเมิน สหกรณ์สีขาว
จันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 04.30 น.

ออกเกณฑ์ประเมิน สหกรณ์สีขาว

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนดำเนินงานเกินกว่า 1,000 ล้านบาท นำหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลนั้น

เยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน เรียนรู้กฎเกณฑ์ธรรมชาติชายฝั่ง
จันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 04.00 น.

เยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน เรียนรู้กฎเกณฑ์ธรรมชาติชายฝั่ง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล เยาวชนรักษ์คุ้งกระเบน รุ่นที่ 9 ขึ้น

เรื่องน่ารู้ : มะอึก
เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : มะอึก

มะอึก มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ชอบดินร่วนซุย ในทางสมุนไพรไทยผลมีสรรพคุณช่วยขับฟอกเสมหะในลำคอ และแก้อาการไอ

เดินหน้าปฏิรูป สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน
เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 04.30 น.

เดินหน้าปฏิรูป สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
เสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 04.30 น.

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยมาอย่างยาวนาน ในภาคการเกษตรส่วนใหญ่เป็นชาวนา และใช้พื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุด แต่ละปีผลผลิตข้าวไทยส่งออกสร้างรายได้กว่า 200,000 ล้านบาท