อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 25 มกราคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 25 มกราคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
เรื่องน่ารู้ : ต้นกร่าง
พุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : ต้นกร่าง

ต้นกร่าง บางพื้นที่เรียกต้นนิโครธ มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ศรีลังกา และได้แพร่กระจายพันธุ์ไปทั่วในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ทุกส่วนของลำต้นมียางสีขาว ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด การปักชำหรือการตอนกิ่ง ในทางสมุนไพรเปลือกต้นและใบใช้เป็นยาแก้ท้องร่วง แก้บิด

จังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยม  โครงการเกษตรอาหารกลางวันในโรงเรียน
พุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 04.30 น.

จังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยม โครงการเกษตรอาหารกลางวันในโรงเรียน

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านกูวิง และโรงเรียนศิริราษฎ์สามัคคี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานี

ขบวนการสหกรณ์อุปสมบทหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล
พุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 04.00 น.

ขบวนการสหกรณ์อุปสมบทหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์พระราช ทานพระราชดำริเพื่อให้การช่วยเหลือพสกนิกรอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนก่อเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ปัจจุบันมีกว่า 4,596 โครงการ แต่ละโครงการล้วนแต่เอื้ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

เรื่องน่ารู้ : หอมหัวใหญ่
อังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : หอมหัวใหญ่

หอมหัวใหญ่ มีแหล่งกำเนิดในทวีปเอเชียกลาง ตั้งแต่อินเดียจนถึงแถบเปอร์เซีย ต่อมามีการนำมาปลูกในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทย เป็นพืชประเภทผักใช้ประกอบอาหารประเภทแกง และต้ม ช่วยในการดับกลิ่นคาว ในทางสมุนไพร จะนำใบของหอมใหญ่มาบดแล้วนำมาชโลมศีรษะหรือผสมแชมพูสระผมเพื่อช่วยรักษารังแคหรือโรคผิวหนังบนศีรษะ.

สำรวจ 5 จังหวัดอีสาน  พัฒนารูปแบบประกันภัยนาปี
อังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 04.30 น.

สำรวจ 5 จังหวัดอีสาน พัฒนารูปแบบประกันภัยนาปี

นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบความพึงพอใจประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกร” ปีงบประมาณ 2560

สหกรณ์ฯ เขตปฏิรูปที่ดินฮักลำโดมใหญ่  เปิดประมูลยางก้อนถ้วย
อังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 04.30 น.

สหกรณ์ฯ เขตปฏิรูปที่ดินฮักลำโดมใหญ่ เปิดประมูลยางก้อนถ้วย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ตลาดประมูลยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินฮักลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่เกิดจากการรวมตัวของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 1 บ้านฝั่งเพ ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะ หลวย จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องน่ารู้ : บรอกโคลี
จันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : บรอกโคลี

​​​​​บรอกโคลี เป็นพืชผักเมืองหนาวมีถิ่นเดิมอยู่ทางตอนใต้ของยุโรป มีการนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย ทางแถบภาคเหนือ ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์ให้ทนร้อนได้มากขึ้น จึงสามารถปลูกในภาคอื่น ๆ เช่นที่ เพชรบูรณ์ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี   เป็นผักที่มีสรรพคุณพิเศษในการต่อต้านโรคมะเร็ง และล้างสารพิษในตับ รวมทั้งยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านม ปากมดลูก

ทุเรียนตราดเริ่มออกดอก
จันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 04.30 น.

ทุเรียนตราดเริ่มออกดอก

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ผ่านมานายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนและเข้าร่วมในโครงการแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

เดินหน้าเพิ่มปริมาณกระบือไทย
จันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 04.30 น.

เดินหน้าเพิ่มปริมาณกระบือไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560  ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์ภานุพันธ์ พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นายโชคชัย เสมอ นักวิทยา ศาสตร์ กลุ่มงานกระบือ พร้อมกับนายนิคม คำชาวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลหน่วยผสมเทียมวิหารแดง ออกปฏิบัติงานผสมเทียมกระบือ เพื่อเพิ่มปริมาณกระบือ ที่มีลักษณะที่ดี

เรื่องน่ารู้ : บวบ
เสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : บวบ

บวบเป็นผักที่อยู่ในวงศ์เดียวกับแตง นอกเหนือจากใช้ประโยชน์ในทางอาหารแล้วยังนับเป็นสมุนไพรที่มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างยาวนาน นำผลอ่อนและใยบวบมาเป็นยาลดไข้ บางแห่งก็นำน้ำคั้นจากเถา ผสมกับน้ำตาลทรายกินแก้หวัด บรรเทาอาการไอ สำหรับดอกมีรสชุ่ม ขมเล็กน้อย แก้อาการเจ็บคอ