อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
เรื่องน่ารู้ : ข้าวโพด
จันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : ข้าวโพด

ข้าวโพดเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมได้ เช่น นำไปใช้ทำแอลกอฮอล์ แป้ง น้ำตาลชนิดต่าง ๆ น้ำเชื่อมและน้ำมัน และใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดี ในต่างประเทศนิยมใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กันมาก แต่ในไทยใช้กันน้อย เนื่องจากราคายังสูงอยู่

ขยายผลใช้ชันโรง ช่วยผสมเกสรไม้ผล
จันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 04.00 น.

ขยายผลใช้ชันโรง ช่วยผสมเกสรไม้ผล

นางอาภาพร ช่างถม และนายภาณุพงศ์ ชลชลา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดอบรมเกษตรกรพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

เรื่องน่ารู้ : ดอกบวบหอม
เสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : ดอกบวบหอม

ดอกบวบหอมจะมีทั้งดอกเพศผู้และเพศเมียในต้นเดียวกัน คนไทยในชนบทห่างไกลเมื่ออดีตจะนำน้ำคั้นจากใบสด มาหยอดตาเด็ก เพื่อใช้รักษาเยื่อตาอักเสบ

จ.ตราด รุกแก้หนอนหัวดำมะพร้าว
เสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 04.30 น.

จ.ตราด รุกแก้หนอนหัวดำมะพร้าว

นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายวินัย ขยันยิ่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และเจ้าหน้าที่ เข้าสำรวจจำนวนต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย ในบริเวณพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด

ข้าว กข 43 น้ำตาลต่ำ เหมาะผู้ควบคุมน้ำหนัก
เสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 04.00 น.

ข้าว กข 43 น้ำตาลต่ำ เหมาะผู้ควบคุมน้ำหนัก

ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ซึ่งมี นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยบริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ

เรื่องน่ารู้ : เต่าร้าง
ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : เต่าร้าง

เต่าร้างเป็นพรรณไม้ประเภทปาล์ม มีลักษณะเกลี้ยงเป็นสีเขียวถึงสีเทาอมเขียว ชาวไทยชนเผ่าบางพื้นที่นิยมนำผลแก่มาตำพอกแผล ทำให้แผลแห้งและตกสะเก็ดไวยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยป้องกันบาดทะยักด้วย.

ลิ้นจี่ นพ1. นครพนม เริ่มออกผลผลิต
ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 04.30 น.

ลิ้นจี่ นพ1. นครพนม เริ่มออกผลผลิต

นายเกษม รักสุจริต เกษตรจังหวัดนครพนม และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การให้ผลผลิตของลิ้นจี่ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม

แนะผลิตชีวภัณฑ์ไว้ใช้เอง
ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 04.00 น.

แนะผลิตชีวภัณฑ์ไว้ใช้เอง

ศูนย์เนื้อเยื่อจังหวัดตรังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตน้ำหมักชีวิภาพเพื่อการไล่แมลงศัตรูพืช โดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเกษตรกรตลอดจนผู้คนทั่วไปที่นิยมปลูกพืชผักสามารถผลิตและนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนัก

เรื่องน่ารู้ : ตาว
พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : ตาว

ต้นตาวบางพื้นที่อาจ เรียกว่าต้นชิด หรือ ต้นชก ลำต้นตรงสูงชะลูด มีหลายขนาด และใหญ่กว่าต้นตาล ลำต้นมีสีน้ำตาลเข้มจนเกือบดำ น้ำหวานที่ได้จากผลสามารถนำมารับประทานได้เช่นเดียวกับน้ำตาลโตนด

คัดเลือกแปลงต้นแบบ เกษตรแปลงใหญ่
พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 04.30 น.

คัดเลือกแปลงต้นแบบ เกษตรแปลงใหญ่

นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนัก งานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรม การตัดสินการประกวดคัดเลือกแปลงต้นแบบ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัด