อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
เรื่องน่ารู้ : ดาวเรือง
เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : ดาวเรือง

ต้นดาวเรือง เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของประเทศเม็กซิโก จัดเป็นไม้ล้มลุก ออกดอกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายยอด ดอกเป็นสีเหลืองสดหรือสีเหลืองปนส้ม ดอกและรากมีรสขมเผ็ดเล็กน้อย ออกฤทธิ์ต่อปอดและตับ ประเทศอินเดียจะใช้น้ำคั้นจากช่อดอกมาเป็นยาฟอกเลือด

ทำฟางและหญ้าหมัก เป็นอาหารเลี้ยงปลาคุ้มทุน
เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.30 น.

ทำฟางและหญ้าหมัก เป็นอาหารเลี้ยงปลาคุ้มทุน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช แนะนำเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะที่เลี้ยงปลาน้ำจืด ให้ทำอาหารปลาด้วยการทำฟางหรือหญ้าหมัก เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดปริมาณอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาได้

เรื่องน่ารู้ : หนอนไหมดาหลา
ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : หนอนไหมดาหลา

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2552 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย ได้นำต้นดาหลา จากจังหวัดนครศรีธรรมราช มาปลูกในบริเวณศูนย์ฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมื่อออกดอก พบว่ามีหนอนชนิดหนึ่งกัดกินใบดาหลาจึงได้ใช้ยาปราบศัตรูพืชทำลาย แต่หนอนตายไม่หมด จึงศึกษาวงจรชีวิตของดักแด้ ผีเสื้อ และการวางไข่ พบว่าสามารถสาวเป็นเส้นได้ดีจึงได้ขยายการเลี้ยงมากขึ้นแล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าไหมดาหลา

ปลูกผักในล้อยางรถยนต์ 1 ไร่ ได้ 15,000 บาทต่อเดือน
ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.30 น.

ปลูกผักในล้อยางรถยนต์ 1 ไร่ ได้ 15,000 บาทต่อเดือน

นางลัดดาวัลย์ วัฒโน เกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางประภาศรี เสมียนเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ทำการเกษตรจากวัสดุเหลือใช้

ไทยก้าวสู่ผู้นำการผลิต ส่งออกอ้อยระดับโลก
ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.30 น.

ไทยก้าวสู่ผู้นำการผลิต ส่งออกอ้อยระดับโลก

นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติครั้งที่ 29 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2559 ที่ จ.เชียงใหม่ โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพว่า การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 คน จาก 40 ประเทศทั่วโลก

เรื่องน่ารู้ : นางพญาเสือโคร่งสีขาว
พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : นางพญาเสือโคร่งสีขาว

ต้นนางพญาเสือโคร่ง ได้รับฉายาว่า ซากุระเมืองไทย เนื่องจากมีลักษณะคล้ายซากุระ ในประเทศไทยพบขึ้นตามภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000-2,000 เมตร มีหลายสายพันธ์ุ ในทางสมุนไพรชาวเขาเผ่ามูเซอจะใช้เปลือกต้นสายพันธุ์ดอกสีขาวมาเป็นยาแก้ไอ ลดน้ำมูก และใช้เปลือกต้นต้มกับน้ำ ดื่มรักษาอาการหนาวสั่นจากอาการไข้

ส่งเสริมปลูกถั่วเขียวช่วงแล้ง
พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.30 น.

ส่งเสริมปลูกถั่วเขียวช่วงแล้ง

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้คณะทำงานทีมเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ ลงพื้นการปลูกพืชทดแทนการทำนาปรัง ของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียว หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม ราชบุรี

เรื่องน่ารู้ : ข้าวหอมกระดังงา
พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : ข้าวหอมกระดังงา

ข้าวหอมกระดังงา เป็นข้าวที่ทางศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวจากแปลงเกษตรกรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในปี 2552 นำมาดำเนินการศึกษาวิจัยตามกระบวนการปรับ ปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง พบว่าเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนา การสูง มีปริมาณแคลเซียม ธาตุเหล็ก

ช่วยเกษตรกรกระบี่ หลังนํ้าลดแบบยั่งยืน
พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.30 น.

ช่วยเกษตรกรกระบี่ หลังนํ้าลดแบบยั่งยืน

ผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ช่วงระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา พบว่ามีความเสียหายหนักกว่าน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 โดยครั้งนี้เสียหายเป็นวงกว้าง ปริมาณน้ำสูงกว่าเดิมและชาวบ้านไม่สามารถขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ ทั้งในชีวิตประจำวันและอุปกรณ์ทางการเกษตรได้ทัน เนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากและมาด้วยความรวดเร็ว

กองทุน FTA ทุ่ม 25 ล้าน ยกระดับสหกรณ์โคเนื้อ
พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.30 น.

กองทุน FTA ทุ่ม 25 ล้าน ยกระดับสหกรณ์โคเนื้อ

นางจันทร์ธิดา  มีเดช  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) ได้อนุมัติงบประมาณ 25 ล้านบาท ให้สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด ดำเนินการ