เกาะข่าวเกษตร วันที่ 29 มกราคม 2557

เกาะข่าวเกษตรประจำวันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557....... ชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกถึงการทำงานของ “กรมฝนหลวง”

 

เกาะข่าวเกษตรประจำวันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557....... ชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกถึงการทำงานของ “กรมฝนหลวง” ว่า การทำงานจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานนั้นต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงอยากให้ทุกหน่วยที่อยู่ในกรมฝนหลวงฯ ร่วมกัน บูรณาการในการทำงานให้มีประ สิทธิภาพสูงสุดออกมาในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการสานงานต่อจากงานเดิม โดยมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากร เครื่องบิน นักบิน เทคโนโลยี อุปกรณ์ต่าง ๆ การอบรมพัฒนานักบิน การจัดหาสารเคมี เป็นต้น เพราะกรมฝนหลวงฯ จะรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดภัยแล้งในช่วงไหนเวลาใด หากมีการเตรียมความพร้อมอย่างครบถ้วนแล้ว เมื่อเกษตรกรต้องการใช้น้ำกรมฝนหลวงฯ สามารถที่จะบริหารจัดการได้ทันท่วงที ....... กรมวิชาการเกษตร เร่งเตรียมแผนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงผู้นำเข้าในสหรัฐ เพื่อที่จะทดสอบ ส่งออกมังคุดจากภาคตะวันออกฉายรังสีไปสหรัฐอเมริกาทางเรือ ในฤดูเก็บเกี่ยวปี 2557 นี้ โดยจำลองเป็นกรณีศึกษาในเชิงการค้า นำร่อง 7-8 ตันก่อน โดยเชื่อมโยงระหว่างผู้ส่งออก 2 ราย และผู้นำเข้าปลายทาง 2 ราย ....... งานนี้ หากประสบผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับจากประเทศผู้นำเข้า ไทยจำเป็นต้องเร่งทำแผนที่ขนาดหรือปริมาณรับรังสี (Dose mapping) ของบรรจุภัณฑ์ของโครงการวิจัยฯ เพื่อขออนุมัติต่อ USDA ของสหรัฐต่อไป คาดว่า จะช่วยส่งเสริมให้สินค้ามังคุดไทยก้าวนำคู่แข่งอย่างเวียดนามได้ และยังส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทยด้วย ....... งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2557 ภายใต้คำขวัญ “50 ปี การพัฒนาเกษตรอีสาน สู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน” ซึ่งมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนหลายแห่งให้ความร่วมมือในการจัดงาน บนพื้นที่มากกว่า 60 ไร่ ณ มหา วิทยาลัยขอนแก่น จะมีไปกระทั่งถึง 2 กุมภาพันธ์.

“ดงข้าว”

ความคิดเห็น

บทความล่าสุดในคอลัมน์

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 23 เมษายน 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 21 เมษายน 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 20 เมษายน 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 16 เมษายน 2558

ข่าวยอดนิยมในหมวดเกษตรกรรม

ขัดมอด - เรื่องน่ารู้

บ้านน้ำทอนใต้ จ.หนองคาย แม้แล้งจัดที่นี่ก็ยังมีน้ำ

ปลูกมะละกอจากกิ่งตอน ลดการกลายพันธุ์

ใบมะม่วงหิมพานต์

ข้าวซีบูกันตัง อำเภอสุไหงปาดี วันนี้มีเพียงพอบริโภค

ข่าวยอดนิยมในหมวดเกษตรกรรม

ขัดมอด - เรื่องน่ารู้

บ้านน้ำทอนใต้ จ.หนองคาย แม้แล้งจัดที่นี่ก็ยังมีน้ำ

ปลูกมะละกอจากกิ่งตอน ลดการกลายพันธุ์

ใบมะม่วงหิมพานต์

ข้าวซีบูกันตัง อำเภอสุไหงปาดี วันนี้มีเพียงพอบริโภค

ข่าวเกษตรกรรมล่าสุด

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 23 เมษายน 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 21 เมษายน 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 20 เมษายน 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

เกาะข่าวเกษตร วันที่ 16 เมษายน 2558