สถานีเดลินิวส์

(คลิป) 'กองขยะ' สร้างชุมชนเข้มแข็ง

สสส.สนับสนุนโครงการ 'สุขภาพดีด้วยตัวเราเอง' สร้างอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวจากกองขยะ

ชมคลิป

ภาพ-ข้อมูล / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม :

สสส.หนุนวิถี'คนกองขยะ' สุขภาพดี-สร้างรายได้เพิ่ม

ความคิดเห็น