สถานีเดลินิวส์

(คลิป) 'รองแง็ง'ต่อลมหายใจป่าชายเลน

สสส.และชาวบ้านบ้านท่าน้ำเค็มใต้อาศัย'รองแง็ง'เชื่อมโยงชุมชนและต่อลมหายให้ป่าชายเลน

ชมคลิป

ภาพ-ข้อมูล / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ความคิดเห็น