สถานีเดลินิวส์

(คลิป) เร่งขุดบ่อบาดาลช่วยเกษตรกร

กรมทรัพยากรน้ำเร่งขุดเจาะบ่อบาดาล 150 แห่ง ดึงน้ำใต้ดินมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง

ชมคลิป

ภาพ-ข่าว / ณัฐพล ยุติธรรม พิษณุโลก

ความคิดเห็น