จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

ตามหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับที่อ้างถึง ได้ลงตีพิมพ์จดหมายของผู้ใช้นาม “สุภา บางขุนศรี” แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการให้ปรับเปลี่ยนเส้นทางรถโดยสารประจำทาง สาย 68

ขสมก.ชี้แจงไม่สามารถปรับเส้นทางเดินรถได้

ที่ ขสมก. 2378/2556 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 131 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. 10320

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการ

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

อ้างถึง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 กันยายน 2556 หน้า 8 คอลัมน์ “จดหมายถึงเดลินิวส์”

ตามหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับที่อ้างถึง ได้ลงตีพิมพ์จดหมายของผู้ใช้นาม “สุภา บางขุนศรี” แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการให้ปรับเปลี่ยนเส้นทางรถโดยสารประจำทาง สาย 68 จากพระราม 2 เข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ เลี้ยวขาเข้าพรานนก เพราะจะทำให้ประชาชนที่ใช้บริการในเส้นทางเดิมได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับไปวิ่งทับเส้นทางกับรถซึ่งมีวิ่งบริการอยู่แล้วจำนวนหลายสาย ความละเอียดทราบแล้วนั้น

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า องค์การเป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ และตระหนักดีว่ามีหน้าที่ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง ปัจจุบันองค์การได้จัดเดินรถสาย 68 วิ่งบริการ 2 เส้นทางคือ เส้นทางแสมดำ-บางลำพู และเส้นทางเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี-บีอาร์ที ราชพฤกษ์ และปัจจุบันก็ยังวิ่งบริการตามเส้นทางเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถประจำทาง องค์การไม่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถตามที่มีผู้เคยร้องขอมาได้ เนื่องจากจะมีความผิดฐานจัดเดินรถผิดเส้นทางเงื่อนไขในใบอนุญาต ตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณานำลงเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้รับทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายโอภาส เพชรมุณี

ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

..............................................................................

เสียงจาก ขรก.บำนาญชั้นผู้น้อย

สวัสดีครับ คุณเอก วิภาวดี ที่เคารพ

พวกกระผมเคยทำหนังสือร้องทุกข์ไปยังรัฐบาล แต่ไม่เคยให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญเลย เป็นรัฐบาลมาแล้ว 2 ปีกว่ารัฐบาลไม่เหลียวแล ไม่เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมา เช่น

1. รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ท่านให้ค่าครองชีพ 4% ของเงินเดือน ได้กันทั่วหน้าทำให้คลายความเดือดร้อนได้

ระดับหนึ่ง

2. รัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ท่านให้กรมบัญชีกลางดำเนินการหาแหล่งเงินกู้ที่ธนาคารให้ข้าราชการบำนาญเอาเงินบำนาญตกทอดที่เหลือนำหลักฐานไปค้ำประกันเงินกู้ได้ ทำให้ข้าราชการบำนาญทั่วประเทศกู้ได้ดอกเบี้ยพอสมควร บรรเทาความเดือดร้อนได้ระดับหนึ่งเช่นกัน

3. พวกกระผมไม่เกี่ยวข้องการเมือง หรือเกี่ยวกับ พ.ร.บ. นิรโทษกรรมแต่อย่างใดเป็นความจริงขรก.บำนาญชั้นผู้น้อย

เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ของข้าราชการบำนาญชั้นผู้น้อยเป็นปัญหาของทุกรัฐบาล ถ้าวิธีการช่วยเหลือช้าก็จะมีการร้องเรียนกันมาก ขอส่งผ่านจดหมายฉบับนี้ไปถึงรัฐบาลของนายกฯ ปู ได้รับทราบและพิจารณา

..............................................................................

ร้องมาอีกเสียงดนตรีดังจากร้านอาหาร

เรียน คุณเอก วิภาวดี

อ่านเดลินิวส์ฉบับวันอังคารที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา พบคอลัมน์ขอร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยอีกคนจากจดหมายของคุณสิทธิ ขอยืนยันความคิดเห็นของคุณสิทธิว่าเป็นความจริงทุกประการ ความเดือดร้อนของประชาชนจากเสียงดังของดนตรีของสถานประกอบการร้านอาหารและขายสุรา ดิฉันอยู่ที่แถวฉลองกรุงใกล้กับซอยฉลองกรุง 13 มีร้านอาหารแห่งหนึ่งมีวงดนตรีเล่นจะเริ่มส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านใกล้เคียงประมาณ 4 ทุ่มของทุกวัน ดังพอทน จะหนักก็ค่ำวันที่เป็นวันหยุดงานศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ดังมาก คอนเสิร์ตสดส่งเสียงเฮ้ว ๆ ปลุกชาวบ้านที่กำลังจะหลับนอน ชาวบ้านบริเวณนี้เคยอยู่อย่างสงบมา 30 กว่าปี พอเริ่มต้นปี 56 ต้องมาเจอกับสภาพนี้ ใหม่ ๆ ชาวบ้านไปร้องเรียนทางสำนักงานเขตลาดกระบังมาดูแลอยู่พักหนึ่งเงียบไป 2 เดือน ก็กลับมาเป็นสภาพดังเดิม โทรฯไปแจ้ง สน.ฉลองกรุงใหม่ ๆ ก็มาปรามกันสักระยะหนึ่ง ก็เป็นเหมือนเดิม เวลาจะนอนก็นอนไม่ได้ ต้องรอจนกว่าเขาจะเลิกรากันไปประมาณตี 2 ครึ่งถึงตี 3 ปัญหานี้แก้ไม่ได้ทั้งทางเขตและโรงพัก ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานก็เหมือนเดิม ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงให้ทำผิดกฎหมายได้ ละเมิดสิทธิของชาวบ้าน โรงพักไม่ได้ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ให้ประชาชนเลย

เขียนมาเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับชาวบ้านหน่อย ฝากปกครองสำนักงานเขตลาดกระบังทำงานหน่อย

ขอแสดงความนับถือ

ดวงตา

ปัญหาเสียงดนตรีดังจากร้านอาหารรบกวนชาวบ้านในยามวิกาลจะมีการร้องเรียนอยู่ตลอดเวลา ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐแก้ปัญหาแบบฟิตเข้มกฎหมายในระยะแรก ๆ แต่นาน ๆ ไปก็หย่อนยาน ความดังของเสียงดนตรีก็กลับมาสร้างความทุกข์ให้แก่ชาวบ้านเหมือนเดิม อยากให้ชาวบ้านในทุกที่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าวโทรฯไปสอบถามสายด่วน 1676 ของผู้ตรวจการแผ่นดินว่าสามารถร้องเรียนได้หรือไม่ เพราะปัญหานี้เป็นการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ.

ความคิดเห็น

บทความล่าสุดในคอลัมน์

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 24 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 23 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 22 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 21 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 20 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 17 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 16 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 15 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 14 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 13 เมษายน 2558

ข่าวundefinedล่าสุด

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 24 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 23 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 22 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 21 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 20 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 17 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 16 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 15 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 14 เมษายน 2558

จดหมายถึงเดลินิวส์ วันที่ 13 เมษายน 2558